Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Основи психологічної грамотності керівника закладу освіти в системі НУШ

Мета курсу: підвищити кваліфікацію сучасних керівників закладів освіти в системі НУШ через розвиток управлінської культури, роботу над удосконаленням психологічної компетентності та розкриття психологічного аспекту менеджерської складової управлінської діяльності керівника закладу освіти.

Основи психологічної грамотності керівника закладу освіти в системі НУШ

Subject of advanced training:

Світлана Дрібас

Developers / Program Developments:

Дрібас Світлана Анатоліївна

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • Інше

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Управлінська діяльність

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Курс складається з трьох модулів, які об’єднані єдиною наскрізною лінією у напрямку розвитку психологічної компетентності керівника закладу освіти. 

У першому модулі розкрито психологічний зміст управлінської культури керівника сучасного закладу освіти. Складено профайлінг ефективного управлінця в сфері освіти. 

Другий модуль присвячено аналізу базових складових формування психологічної компетентності керівника закладу освіти в системі НУШ. Здійснено соціально-психологічний аналіз розвитку колективу і закономірності управління окремою соціальною групою. 

У третьому модулі аналізується комунікативна і соціальна компетентність керівника закладу освіти як фактор налагодження міжособистісних взаємин в освітянському колективі.

Після проходження курсу учасники зможуть:

 • створювати власні профайлінги і професіограми з можливістю їх редагування в процесі рефлексивної роботи у напрямку формування культури управлінської діяльності керівника закладу освіти
 • розуміти психологічний зміст менеджерської складової управлінської діяльності керівника закладу освіти;
 • приймати ефективні управлінські рішення;
 • працювати з технологію формування і розвитку  психологічної компетентності.

Особливості курсу:
- 3 змістовні модулі 
- постійний доступ до записів відео-уроків 
- відкритий доступ до методичних матеріалів (інструкцій, тематичних чек-листів, розробок та ін.)
- Тестовий контроль ко кожного модуля
- Додаткові сесії запитань-відповідей з автором курсу (за запитом по номеру телефона 097-44-93-127)

- Кожен учасник отримає сертифікат за програмою підвищення кваліфікації на 30 годин (1 кредит ЄКТС), що відповідає всім вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 800

Дата відкриття курсу: 30.10.2021 р.

Здійснювати навчання на курсі можна у будь-який зручний час після дати відкриття.