Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Як легко запланувати та успішно провести тематичний день

Навчити учасників та учасниць планувати тематичний день (тиждень) на основі інтелект-карти

Як легко запланувати та успішно провести тематичний день

Subject of advanced training:

Уроки без мороки

Developers / Program Developments:

Тетяна Бойко, вчитель початкових класів НВК "Школа-гімназія-ліцей" № 10 м. Бердичева, вища кваліфікаційна категорія "учитель-методист", регіональна тренерка НУШ, освітня експертка.

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • Інше

Qualification types:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Учасники та учасниці курсу отримають доступ до відеофайлів курсу та посилання на закриту групу у Facebook/ Telegram, де буде надана супервізія та методична підтримка.

Зміст програми практичного курсу:

Практичне заняття 1: Інтеграція освітнього процесу через проведення тематичних днів ( 1 год)

Самостійна робота (0,5 год)

Консультація (0,5 год)

Практичне заняття 2: Інтелект карти – ключ до успішного планування тематичного дня (1 год)

Самостійна робота (0,5 год)

Консультація (1 год)

Практичне заняття 3: Технологічна карта,  «фільтри» та….фініш (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (0,5 год)

Сертифікаційна робота (1 година)

 

Учасниці та учасники курсу:

 •  навчаться створювати інтелект-карти;
 •  отримають та відшліфують вміння планувати  тематичні дні (тижні);
 •  спланують ідеальний тематичний день;

 

По заверщенню навчання, після виконання тестових завдань, учасники та учасниці зможуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації.

ДіяльністьКількість годин 
Практичне заняття 11 
Самостійна робота0,5 
Консультація0,5 
Практичне заняття 21 
Самостійна робота0,5 
Консультація1 
Практичне заняття 31 
Самостійна робота1 
Консультація0,5 
Сертифікаційна робота1