Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

«Мовно-комунікативна компетентність учителя / учительки початкової школи»

Мета: сприяти підвищенню мовної культури та фахової майстерності педагогів та педагогинь, засвоєнню норм сучасної української мови, збагаченню мовлення вчителів і вчительок, формуванню вмінь вільно й доречно використовувати виражально-зображувальні мовні засоби.

«Мовно-комунікативна компетентність учителя / учительки початкової школи»

Subject of advanced training:

Юлія Данчук (ФОП)

Developers / Program Developments:

Данчук Юлія Валентинівна, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, заступник директора з НВР КЗ «Вовчанський ліцей № 2 Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області»

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Слухачі / слухачки зможуть отримати, за потреби, індивідуальні консультації.

№ з/п Тема К-сть годСпосіб проведення  *
  ЛекціїПрактичні заняття / консультації 
1Вступне заняття 1Онлайн в закритих кімнатах ZOOM
2

Український правопис 2019: основні зміни порівняно з 1990 роком

 

11Онлайн в закритих кімнатах ZOOM
3Теорія мови, яку варто повторити вчителям / вчителькам початкової школи11Онлайн в закритих кімнатах ZOOM
4

Уникаймо типових мовленнєвих помилок!

 

11Онлайн в закритих кімнатах ZOOM
5Культура мовлення та ораторські здібності педагога / педагогині11Онлайн в закритих кімнатах ZOOM
6Ділове мовлення: оформлення ділових паперів11Онлайн в закритих кімнатах ZOOM
7Тестування, підсумкове заняття  1Онлайн в закритих кімнатах ZOOM

* Паралельно для слухачів / слухачок курсу буде організовано спілкування в закритих групах Вайбер / Телеграм; матеріали курсу будуть надсилатися кожному / кожній у зручний для нього / неї спосіб (ел. пошта, Вайбер / Телеграм тощо) й залишаться учасникам / учасницям і після завершення курсу. 

Детально ознайомитися з програмою (зокрема і з переліком питань, що будуть розглядатися в межах тем) можна, перейшовши за Перейти за покликанням

Пройшовши курс, слухачі /слухачки:

1. Опанують зміни, що відбулися в Українському правописі 2019 року (порівняно з правописом 1990 р.)

2. Поглиблять знання з теорії мови, що надасть змогу  більш якісно викладати предмет (українську мову) дітям.

3. Відпрацюють здатність моделювати зміст навчання до обов’язкових результатів навчання учнів.

4. Навчаться уникати типових мовленнєвих помилок, позбавляться недоліків у мовленні (русизмів, суржику, діалектизмів тощо), Поповнять активний словник .

5. Удосконалять власне усне й писемне мовлення та ораторські здібності, набудуть умінь грамотно та структуровано, відповідно до мовленнєвої ситуації викладати власні думки.

6. Розвинуть культуру професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій).

7. Відпрацюють / закріплять уміння оформлювати ділові папери (тих, з якими найчастіше доводиться працювати педагогам).

8. Отримають методичні поради та певний інструментарій для організації роботи з учнями на уроках української мови.

9. Набуть умінь здійснювати самоосвітню діяльність щодо удосконалення власного мовлення

10. Усвідомлять потребу знаходити ресурси професійного розвитку  та самовдосконалення впродовж життя.

Цей курс допоможе не лише підвищити фахову майстерність, а й сприятиме вашому особистісному розвитку, ви прокачаєте навички комунікації, зможете легше досягати порозуміння з людьми у всіх сферах вашої діяльності. Поліпшені мовно-комунікативні навички додадуть вам упевненості в собі!

 Усі матеріали (теоретичний матеріал до тем, пам’ятки, завдання) залишаються слухачам / слухачкам курсів та можуть бути використані для закріплення набутих знань та відпрацювання вмінь та навичок. 

Усі ж ви добре пам’ятаєте Сократове “Заговори, щоб я тебе побачив!” :) :) :)

Програма реалізовується протягом 7 тижнів

№ тижня з/пФорма реалізації
1Вступне заняття
2Лекція, практичне заняття (2 дні)
3Лекція, практичне заняття (2 дні)
4Лекція, практичне заняття (2 дні)
5Лекція, практичне заняття (2 дні)
6Лекція, практичне заняття (2 дні)
7Тестування. Підсумкове заняття

День та час початку занять погоджується та призначається для кожної групи, щойно вона набирається.