Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

ТРЕНІНГ-ІНТЕРАКТИВ З УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ ПРИ СТРЕСОВИХ ОБСТАВИНАХ

• Придбання навичок аналізу стресових ситуацій і шляхів виходу з них; • Виявлення, активізація і використання внутрішніх ресурсів для вирішення проблем. • Емоційна врівноваженість.

ТРЕНІНГ-ІНТЕРАКТИВ З УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ ПРИ СТРЕСОВИХ ОБСТАВИНАХ

Developers / Program Developments:

Професійний коуч PCC ICF/Бізнес Тренер - Елеонора Федченко

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Підприємницька компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Болгарська мова
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Кримськотатарська мова
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Мова іврит
 • Молдовська мова
 • Новогрецька мова
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Польська мова
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Ромська мова
 • Російська мова
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Підтримка тренера програми впродовж місяця після завершення тренінгу в телеграм чаті. Відповіді на питання.

ТРЕНІНГ-ІНТЕРАКТИВ З УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЙНИМ СТАНОМ ПРИ СТРЕСОВИХ ОБСТАВИНАХ

Призначення і завдання тренінгу.

Часті стреси призводять до емоційного вигоряння, неврозів, хвороб. Професійні стреси, особливо при роботі вчителя,  по частоті впливу на психіку людини становлять три чверті від загального їх числа. Стреси - це невід'ємна частина нашого життя, і їх не завжди вдається уникнути. Тому поряд з проведенням профілактичних заходів щодо запобігання стресу варто навчитися справлятися з собою в ситуаціях, які неминучі.

Мета тренінгу:

 • Придбання навичок аналізу стресових ситуацій і шляхів виходу з них;
 • Виявлення, активізація і використання внутрішніх ресурсів для вирішення проблем.
 • Емоційна врівноваженість.

Тренінг призначений для вирішення наступних завдань:

 1. Розвиток здатності розбиратися в своїх почуттях;

2.  Навичок сприйняття та адекватної оцінки емоційних станів інших людей (емпатії);

3. Комунікативних умінь.

4. Накопичення емоційно-позитивного досвіду, розвиток інтересу до себе/інтересу до інших

5. Зниження негативних переживань і трансформація їх в позитивні емоційні стани.

Спосіб проведення: 

 • Онлайн, 
 • Інтерактив, 
 • Робота в загальній групі, 
 • Робота в малих групах
 • Підведення підсумків. Рефлексія заняття

Як результат ви навчитеся:

 • Відстежувати свій емоційний стан і стан інших людей
 • Швидкого виходу з негативних переживань і входженню в ресурсний стан
 • Емоційній рівновазі

Дата проведення : 30.08.2021 р.

Тривалість проведення : 4 години

Час проведення : 17:00 - 21:00