Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Copy: Copy: 5 законів навчання

На тренінгу від ліцею Educator за 3,5 години ми навчимося навчати так, щоб змінювати життя учнів.

Copy: Copy: 5 законів навчання

Developers / Program Developments:

Микола Гошовський

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Керівник
 • Консультант
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Позашкільна освіта

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами

На тренінгу від ліцею Educator разом з практикуючим викладачем-інноватором Миколою Гошовським навчимося навчати так, щоб змінювати життя учнів.

Протягом 3,5 годин тренінгу ми будемо розглядати закони навчання, принципи та рекомендації в форматі як лекції, так і обговорення у форматі дискусій.

За 3.5 годин тренінгу ви навчитеся 5 законам навчання, які роблять вашу педагогічну практику затребуваною як серед учнів, так і серед адміністрації навчального закладу.

Пан Микола на власному досвіді розкаже, які 5 законів навчання впливають на 90% успіху будь-якого викладача.

Тренінг реалізується протягом 1 робочого дня за попереднім записом. Будь ласка, реєструючись на програму, укажіть комфортний час проведення:

будні (пн-пт)

вихідні (сб, нд)