Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Copy: Часозбережувальні стратегії сучасного вчителя

Багато дослідників переконані, що стрімкість і швидкість реакції є зараз головним джерелом переваги в суспільному житті, а час – основна цінність. Сьогодення вимагає від педагога не тільки розуму, любові до дітей, педагогічної компетентності, постійного розвитку, а й мобільного та віртуозного вчителювання.Тому мета курсу ознайомити з часозбережувальними технологіями та методами їх реалізації в освітньому процесі через ефективне стратегування; мотивувати до практичного застосування часоекономних прийомів взаємодії (бінарних піктограм, наукового сторітелінгу, доповненої реальності і т.д), створити творче підґрунтя для особистісного професійного зростання педагога; сприяти збільшенню його власної продуктивності через набуття нових методик та цифрових навичок.

Developers / Program Developments:

Корост Альона Валеріївна, вчителька математики Котелевської гімназії №1 імені С.А. Ковпака, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "вчитель - методист". Авторка "часозбережувальних технологій", засновниця школи наукової творчості "За крок до майбутнього", спікерка всеукраїнських вебінарів, переможниця конкурсу "Вчительська мрія" від Видавничої групи "Основа".

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Методист

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Математика
 • Other: Ідеї будуть корисними для педагогів різних спеціальностей.

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Консультаційна підтримка через меседжери:

 Телеграм ,   група  “Курси підвищення кваліфікації” Перейти за покликанням

Вайбер , група  “Курси підвищення кваліфікації”       Перейти за покликанням

Перед початком навчання:

 • Ознайомлення з програмою курсу та інструкція користування платформою Prezi, на якій розміщені матеріали курсу
 • Критерії оцінювання
 • Вправа 1  «16 асоціацій» на визначення емоційного налаштування на навчання

Урок 1

Розділ І 

«Часозбережувальні технології. Передумови виникнення.»

Урок 2 

Розділ ІІ

«Виграшні стратегії часозбережувальних технологій»

 • 2.1. Стратегія «Розшифруй»- як елемент інскриптивного методу навчання, методу спрощених рисунків ( бінарних піктограм)
 • Вправа 2

Урок 3

 • 2.2 Стратегія « Ключові фрагменти», «Логічне дерево» - як засіб реалізації системно-універсального підходу
 • Вправа 3

Урок 4

 • 2.3  Метод  ілюстраційно - словесного впливу та стратегія «Розкажи історію», як елемент  наукового сторітелінгу
 • Вправа 4

Урок 5

 • 2.4  Гейміфікована цифрова взаємодія – стратегія «Доповнюємо реальність» за допомогою додатку “Аргумент”
 • Вправа 5

Урок 6

 • 2.5 Конструктивно - планувальний метод та стратегіі «1+1», «З миру по нитці…"
 • Контрольне тестування

Завершення навчання:

 • Вебінар із застосуванням групової роботи за методикою Едварда де Боно «Шість капелюхів» (якщо учасників не менше 5) або Зворотній зв'язок за методикою Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» (якщо учасників  менше 5) за допомогою Googlе-Форми

 

 • Отримання сертифікатів

 

План роботиКількість годинВид матеріалів

 

Тиждень 1

Перед початком навчання:

 • Ознайомлення з програмою курсу та інструкція користування платформою Prezi
 • Критерії оцінювання
 • Вправа 1 «16 асоціацій» на визначення емоційного налаштування на навчання

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

Текстовий матеріал

 

 

 

Урок 1

 

Розділ І 

«Часозбережувальні технології. Передумови виникнення.»

 

Урок 2

 

Розділ ІІ

«Виграшні стратегії часозбережувальних технологій»

 • 2.1. Стратегія «Розшифруй»- як елемент інскриптивного методу навчання, методу спрощених рисунків

 

 • Вправа 2

 «Розвиваємо навики читання та створення геометричних піктограм»( (поєднання тестів із творчим завданням)

 

 

 

 

 

0,25год

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

0,5 год

 

 

 

Відеолекція (ролик Prezi з ефектом   присутності )

 

 

 

 

 

Відеолекція

 

 

 

 

 

Тиждень 2

Урок 3

 • 2.2 Стратегія « Ключові фрагменти», «Логічне дерево» - як засіб реалізації системно-універсального підходу.

 

 • Вправа 3

«Створення глосарію на основі структурованої таблиці.»

 

Урок 4

 • 2.3  Метод   ілюстраційно - словесного впливу та стратегія «Розкажи історію», як елемент сторітелінгу

 

 • Вправа 4

 

«Моя наукова історія»

 

 

 

0.5 год

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

0,5 год

 

 

 

 

 

1,75 год

 

 

 

Відеолекція 

 

 

 

 

 

Робота у програмі Перейти за покликанням

 

 

 

Відеолекція 

 

 

 

 • Відеоінструкція роботи в Pixton
 • Практична робота в Pixton

Тиждень 3

Урок 5

 • 2.4  Гейміфікована цифрова взаємодія – стратегія «Доповнюємо

реальність»

 

 • Вправа 5

Практична робота із використанням додатку «Аргумент»:

«Проект з елементами доповненої  реальності»

 

Урок 6

 • 2.5 Конструктивно - планувальний метод та стратегії «1+1», «З миру по

нитці…»

 

 

 

0,5 год

 

 

 

 

 

1,5 год

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

 

 

 

Відеолекція з ефектом присутності 

 

 

 

Формування цифрових навичок у додатку «Аргумент»

 

 

 

Відеолекція

 

 

 

 

Тиждень 4

 

 • Контрольне тестування

 

 • Вебінар із застосуванням групової роботи за методикою Едварда де Боно «Шість капелюхів» (якщо учасників не менше 5) або зворотній зв'язок за методикою Едварда де Боно «Шість капелюхів» (запитання з відкритою відповіддю)(якщо учасників  менше 5)

 

Отримання сертифікатів

 

 

 

 

 

1 год

 

 

 

 

1,5 год

 

 

 

 

 

Тестування з використанням інструменту classtime

 

 

Платформа ZOOM

 

Google  - Форма

 

 

 

 

 

 

Учасниками і учасницями:

 • опановано часоекономні та ефективні стратегії організації навчального процесу;
 • набуто практичних навичок застосування бінарних піктограм, наукового сторітелінгу, використання доповненої реальності з метою підвищення мотивації навчання, розвитку критичного мислення, зокрема на уроках математики;
 • визначено орієнтири на інтеграцію, творчий та системний підхід у плануванні освітнього процесу;
 • отримано нові цифрові навички;
 • осмислено методичні та організаційні засади ефективного управління навчальним часом;
 • враховано індивідуальні особливості  та потреби учнів та учениць;
 • засвоєно суть стратегії самоорганізації,  самооцінювання, взаємооцінювання учнів;
 • розвинено інноваційну компетентність шляхом виконання творчих завдань; 
 • здійснено рефлексію власної освітньої траекторії.

Курс починається 1 числа кожного місяця і завершується 1 числа наступного місяця.

Сертифікат видається за умови успішного виконання завдань не менше ніж на  75 %.

Курс дає можливість безкоштовно працювати  1 місяць у програмі Pixton і 15 днів у застосунку “Аргумент”

 

План роботиКількість годинВид матеріалів

 

Тиждень 1

Перед початком навчання:

 • Ознайомлення з програмою курсу та інструкція користування платформою Prezi
 • Критерії оцінювання
 • Вправа 1 «16 асоціацій» на визначення емоційного налаштування на навчання

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

Текстовий матеріал

 

 

 

Урок 1

 

Розділ І 

«Часозбережувальні технології. Передумови виникнення.»

 

Урок 2

 

Розділ ІІ

«Виграшні стратегії часозбережувальних технологій»

 • 2.1. Стратегія «Розшифруй»- як елемент інскриптивного методу навчання, методу спрощених рисунків

 

 • Вправа 2

 «Розвиваємо навики читання та створення геометричних піктограм»( (поєднання тестів із творчим завданням)

 

 

 

 

 

0,25год

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

0,5 год

 

 

 

Відеолекція (ролик Prezi з ефектом   присутності )

 

 

 

 

 

Відеолекція

 

 

 

 

 

Тиждень 2

Урок 3

 • 2.2 Стратегія « Ключові фрагменти», «Логічне дерево» - як засіб реалізації системно-універсального підходу.

 

 • Вправа 3

«Створення глосарію на основі структурованої таблиці.»

 

Урок 4

 • 2.3  Метод   ілюстраційно - словесного впливу та стратегія «Розкажи історію», як елемент сторітелінгу

 

 • Вправа 4

 

«Моя наукова історія»

 

 

 

0.5 год

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

0,5 год

 

 

 

 

 

1,75 год

 

 

 

Відеолекція 

 

 

 

 

 

Робота у програмі Перейти за покликанням

 

 

 

Відеолекція 

 

 

 

 • Відеоінструкція роботи в Pixton
 • Практична робота в Pixton

Тиждень 3

Урок 5

 • 2.4  Гейміфікована цифрова взаємодія – стратегія «Доповнюємо

реальність»

 

 • Вправа 5

Практична робота із використанням додатку «Аргумент»:

«Проект з елементами доповненої  реальності»

 

Урок 6

 • 2.5 Конструктивно - планувальний метод та стратегії «1+1», «З миру по

нитці…»

 

 

 

0,5 год

 

 

 

 

 

1,5 год

 

 

 

 

 

0,5 год

 

 

 

 

 

 

Відеолекція з ефектом присутності 

 

 

 

Формування цифрових навичок у додатку «Аргумент»

 

 

 

Відеолекція

 

 

 

 

Тиждень 4

 

 • Контрольне тестування

 

 • Вебінар із застосуванням групової роботи за методикою Едварда де Боно «Шість капелюхів» (якщо учасників не менше 5) або зворотній зв'язок за методикою Едварда де Боно «Шість капелюхів» (запитання з відкритою відповіддю)(якщо учасників  менше 5)

 

Отримання сертифікатів

 

 

 

 

 

1 год

 

 

 

 

1,5 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування з використанням інструменту classtime

 

 

Платформа ZOOM

 

Google  - Форма