Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Дистанційний курс "Використання сервісу Genially в електронному навчанні"

Формування цифрової компетентності керівних і педагогічних кадрів щодо використання сервісу Genially в електронному навчанні

Дистанційний курс "Використання сервісу Genially в електронному навчанні"

Developers / Program Developments:

Богданова Ольга Олексіївна

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Зміст навчанняКількість годинОсвітній продукт
ТЕМА 1. Вступ. Огляд додатку Genially. Персональний брендинг
Електронне навчання засобами Genially 2

Слухач знає поняття “електронне навчання”, “візуалізація даних”;

розрізняє інструменти для візуалізації даних додатка Genially; 

обирає відповідний тариф для використання Genially;

уміє зареєструватися у додатку Genially та використовувати логін та пароль для входу.

Персональний брендинг4

Слухач знає поняття “персональний брендинг”; способи використання персонального брендингу у діяльності вчителя;

уміє створювати персональний брендинг, використовуючи шаблони Genially.

ТЕМА 2. Інтерактивні плакати та презентації
Створення інтерактивних плакатів 3

Слухач знає основні етапи створення інтерактивних плакатів за допомогою Genially;

уміє класифікувати інтерактивні плакати за їх наповненням та структурою; створювати інтерактивні плакати засобами Genially;

розрізняє основні об’єкти інтерактивного плаката

Створення інтерактивних презентацій3

Слухач знає основні етапи створення інтерактивної презентації;

уміє створювати інтерактивні презентації засобами Genially;

розрізняє основні об’єкти інтерактивної презентації

ТЕМА 3. Інтерактивна інфографіка
Створення інтерактивно інфографіки6

Слухач знає основні блоки для створення інфографіки засобами Genially;

розрізняє вертикальну та горизонтальну інфографіку;

уміє створювати вертикальну та горизонтальну інтерактивну інфографіку за допомогою шаблонів Genially.

ТЕМА 4. Віртуальний підручник. Відеопрезентації
Створення віртуального підручника3

Слухач знає основні етапи створення віртуального підручника;

уміє створювати інтерактивний віртуальний підручник засобами Genially;

розрізняє основні об’єкти віртуального підручника.

Створення відеопрезентації3

Слухач знає основні етапи створення відеопрезентації засобами Genially;

уміє створювати відеопрезентації за допомогою шаблона; створювати власні шаблони для відеопрезентації.

ТЕМА 5.  Гейміфікація. Вікторина. Підсумок
Створення інтерактивних вправ, ігор та вікторин 4

Слухач знає переваги та недоліки використання інтерактивних вправ, ігор та вікторин засобами Genially;

уміє створювати інтерактивні вправи, ігри та вікторини засобами Genially

Підсумкове тестування 2

Слухач знає технології візуалізації даних засобами Genially;

уміє використовувати розроблені засоби в освітньому процесі; налаштовувати створені ресурси для перегляду;

володіє різними інструментами додатка Genially для візуалізації даних

Всього30 год 

Програмні результати навчання

Знання: 

 • класифікації інструментів додатку Genially;
 • технології візуалізації даних;

Уміння (навички):

 • створювати інтерактивні плакати, презентації, відео, інфографіку, вправи, ігри та інш.;
 • використовувати різні онлайн-інструменти для створення інтерактивних плакатів, презентацій, відео, інфографіки, вправ, ігр та інш.;
 • використовувати розроблені засоби в освітньому процесі;

Установки до:

 • інноваційності;
 • творчості;
 • креативності;
 • професійного самовдосконалення.