Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Введення в педагогічний коучинг

Оволодіння початковими знаннями про педагогічний коучинг та коучингові компетенції. Ознайомлення з моделями та інструментами педагогічного коучингу для позитивних змін у професійній діяльності педагога.

Введення в педагогічний коучинг

Developers / Program Developments:

Орловська Руслана Володимирівна, засновниця і керівниця Академії коучингової компетентності, PCC ICF; Дегтярьова Оксана Анатоліївна, учитель, магістр державного управління, професійний коуч; Гриненко Сергій Олександрович, завідувач кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, доцент, професійний коуч; Кубатко Людмила Іванівна, вчитель, професійний коуч.

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Other: Коучингові компетенції

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Коучингові компетенції

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Можливість продовження навчання за іншими програмами Академії коучингової компетентності.
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань.
 • Коучинговий супровід за замовленням.
Зміст програмиВебінариОсоба, яка проводить вебінар
1

Професія коуча. 

Етичні норми коуча через 

призму професійної 

діяльності вчителя.

 

1,5Руслана Орловська

Педагогічний і класичний 

коучинг: спільне і відмінне. 

5 переваг коучингового 

підходу, які додають якості

освітньому процесу.

2

Ефективна комунікація 

і взаємодія учасників 

освітнього процесу.

Фасилітаційна роль 

учителя. 

1,5Людмила Кубатко

Правила ефективної 

комунікації. 

Пряма мова і зворотний 

зв'язок. 

Коучингові методи 

запобігання конфліктів.

3

Запитання як інструмент,  

що сприяє усвідомленості 

і розкриває потенціал

особистості. 

1,5Оксана Дегтярьова

Закриті і відкриті запитання. 

"Сильні запитання".  

Піраміда логічних  рівнів. 

Піраміда Маслоу.

4

Сутність компетентністного

підходу через призму

педагогічного коучингу.

1,5Сергій Гриненко

Коли коучинговий підхід 

стає ефективним. 

Зміни у поглядах та підходах 

до організації освітнього 

процесу з старшокласниками,

майбутніми вступниками 

закладів вищої освіти 

(базові навички 

коуч-компетентного

педагога).

Учасники та учасниці:

- дізнаються про особливості  класичного та педагогічного коучингу;

- ознайомляться з  коучинговими компетенціями, моделями та інструментами, використання яких сприятиме особистісному та професійному зростанню.;

- зрозуміють практичне втілення коучингових моделей та інструментів для позитивних змін в освітній діяльності.

Загальна тривалість програми 6 годин. 

4 онлайн-зустрічі по 1,5 години. 

Проводиться за замовленням.