Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Підвищення кваліфікації: "Innovative approaches and methods in teaching ESL lessons"

Підвищення рівня професійної діяльності педагогів та набуття нових ідей щодо сучасних підходів та методик викладання; надання учасникам інструментів щодо продуктивного застосування нових можливостей у використанні цифрових технологій та в організації менеджменту класом.

Підвищення кваліфікації: "Innovative approaches and methods in teaching ESL lessons"

Developers / Program Developments:

Навчально-методичний центр мережі шкіл англійської мови “Грін Кантрі”

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Керівник
 • Методист

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

List of professional competencies:

 • Іноземна мова (англійська)

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

Протягом проведення всіх вебінарів та після їх завершення з вами буде контактувати менеджер Тетяна, до якої ви можете звертатись з усіх організаційних питань.

Телефон: (063)-140-60-27

Email: greencountrybooks@gmail.com

Після проведення кожного вебінару ми надсилатимемо на пошту посилання на запис і корисну інформацію з теми. По завершенню всіх вебінарів ми відправимо електронний сертифікат про підвищення кваліфікації..

Модуль 1.
Blended learning. Flipped lessons. 

 1. Blended learning - history.
 2. Online resources and technology in the classroom.
 3. Traditional lesson framework.
 4. Flipped lesson framework.
 5. How to start a flipped classroom framework at school.

Модуль 2. 
Using online platforms and digital services in the studying process. 

 1. Use of technology in the classroom. Is it a necessity or a trend?
 2. How to convert to online: class journal and online testing.
 3. Make it fun: 
  *competitive games (kahoot, quizizz, quizlet, bamboozle, educaplay)
  *collaborative tools (google docs, PPTx, padlet)
  *other useful resources (ISLcollective, wordwall)
 4. Our story: mygreencountry and booyya.

Модуль 3.  
Students centered learning.

 1. Main principles and features of SCL.
 2. Difference between SCL and TCL.  
 3. Useful tools for implementing SCL:
  *seating arrangement 
  *strategies for reducing TTT 
  *checking activities in a student centered way 
  *eliciting rather than explaining
 4. Tips: How to make your first lesson student-centered?

Модуль 4. 
Teaching in a mixed-ability class.

 1. What constitutes a mixed-ability class? Advantages and disadvantages of a mixed-ability class.  
 2. Different types of learners (considering their level of English, needs, learning styles, and pace of learning) and how to engage them all equally in the learning process. 
 3. Teaching techniques to use while working in a mixed-ability class (conducting a needs analysis, developing student self-awareness, grouping students, ranging tasks for classwork and homework, adapting instructions, and giving proper correction).
 4. Peer-teaching (its advantages and strategies). 
 5. Adapting materials (golden rules to consider while planning a lesson for a mixed-ability class). Supporting vs extending. 
 6. How a flipped-classroom approach benefits a mixed-ability class.

Модуль 5. 
Teach more with less (extending activities, reusing resources, focusing on quality rather on quantity (games/activities)).

 1. Lagom and use of resources. 
 2. Extending activities.
 3. Reasons , ideas and practice. 
 4. Independent learning.
 5. How to develop independent learners.

Модуль 6. 
Approaches to teaching ESL.

 1. Main approaches to teaching ESL.
 2. Pros and cons of deductive та inductive learning. 
 3. PPP, TBL and PBL, their advantages and disadvantages. 
 4. Practical tools on how to use these approaches in the class.

Знання й розуміння:

 • змісту та сутності змішаного навчання, концепції “Перевернутий урок”; 
 • педагогічних стратегій формування ключових компетенцій; 
 • поняття “Students centered lesson;
 • Типи підходів у ESL-викладанні.

Уміння:

 • розвивати навички, які відповідають за успішну взаємодію в команді під час розв’язання будь-якого завдання;
 • втілювати проєктні технології;
 • застосовувати цифрові ресурси та онлайн-платформи в навчальному процесі;
 • впроваджувати  сучасні підходи у роботі з різнорівневими класами.

Диспозиції (цінності, ставлення): 

 • розуміння ролі сучасних навчальних концепцій у сучасному світі, 
 • рефлексія власної професійної практики,
 • готовність до змін, гнучкість,
 • постійний професійний розвиток.

Мова вебінарів – англійська.


 

Початок усіх вебінарів – 17:00.