Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Щоденні 5 та Щоденні 3 від А до Я

Познайомити учасників та учасниць з ротаційними моделями Щоденні 5 та Щоденні 3; навчити "запускати" моделі в освітній процес так, щоб вони працювали та приносили рещультат.

Щоденні 5 та Щоденні 3 від А до Я

Subject of advanced training:

Уроки без мороки

Developers / Program Developments:

Тетяна Бойко, вчитель початкових класів НВК "Школа-гімназія-ліцей" № 10 м. Бердичева, вища кваліфікаційна категорія "учитель-методист", регіональна тренерка НУШ, освітня експертка.

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • Other: Онлайн-навчання

Qualification types:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Учасники та учасниці курсу отримають доступ до відеофайлів курсу та посилання на закриту групу у Facebook/ Telegram, де буде надана супервізія та методична підтримка.

Зміст програми практичного курсу:

Практичне заняття 1: Щоденні 5: письмо для себе ( 1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Практичне заняття 2:  Щоденні 5:  читання для себе (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Практичне заняття 3: Щоденні 5:  слухання (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Сесія запитань-відповідей  (1 год)

Практичне заняття 4:  Щоденні 5:  читання для друга (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Практичне заняття 5:  Щоденні 5:  робота зі словами (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Сесія запитань-відповідей  (1 год)

Практичне заняття 6: Щоденні 3: математика самостійно ( 1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Практичне заняття 7:  Щоденні 3:  математика письмово (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Практичне заняття 8: Щоденні 3:  математика разом (1 год)

Самостійна робота (1 год)

Консультація (1 год)

Сесія запитань-відповідей  (1 год)

Сертифікаційна робота (1 година)

 

Учасниці та учасники курсу:

 • навчаться у правильній послідовності запускати ротаційні моделі в освітню діяльність;
 • отримають нові знання та  вміння планувати  Щоденні 5 та Щоденні 3;
 • апробують кожну з діяльностей під час практичних занять;

 

По заверщенню навчання, після виконання тестових завдань, учасники та учасниці зможуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації.