Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Мова як основа: як ефективно вчити писати та говорити

Сприяти професійному та особистісному розвитку педагога, через підвищення рівня мовно-комунікативної компетентності, опанування нових методик викладання та аналіз практичних інструментів підвищення ефективності комунікації.

Мова як основа: як ефективно вчити писати та говорити

Subject of advanced training:

Освітній центр "МрійДій"

Developers / Program Developments:

Центр неформальної освіти "Інсайт"

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • інституційна (очна/денна)

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

List of professional competencies:

 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність

Блок 1. Лайфхаки викладання української мови
Блок 2. Робота з художнім текстом: аналіз тексту, читацькі стратегії
Блок 3. Тексти нового типу у нових навчальних програмах

Блок 4. Розмова з аватаркою, або як збільшити ефективність комунікації онлайн

 

Наші спікери: 
▶️Ігор Хворостяний, кандидат філологічних наук, радник з питань мови проєкту "Навчаємось разом", автор підручників, посібників, онлайн-курсів з української мови та літератури
▶️Мирослава Товкало, керівниця освітніх програм мережі шкіл КМДШ
▶️Олена Петрушкевич, психолог-експерт у Креативній міжнародній дитячій школі (КМДШ), казкотерапевт

- дізнаєтесь лайфхаки викладання української мови, які можна використовувати як на офлайн, так і онлайн заняттях;
- попрактикуєте читацькі стратегії, які допоможуть вам працювати з художнім текстом, провести його аналіз;
- зрозумієте, як збільшити ефективність комунікації онлайн під час майстер класу «Розмова з аватаркою»
- дізнаєтесь про тексти нового типу у нових навчальних програмах.