Укр

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти

Допомогти керівникам закладів освіти сформувати якісну систему освіти в закладі загальної середньої освіти; розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та Стратегію розвитку закладу освіти; гідно підготуватися до інституційного аудиту.

Subscribe
Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти
Developers / Program Developments: Старобільський ЦПРПП
Main train directions:
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
Qualification forms:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Керівник
List of common competencies:
 • Лідерська компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: Прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична

Можливі індивідуальні консультації.

 1. Якість освіти та якість освітньої діяльності.
 2. Система забезпечення якості освіти.
 3. Знайомство з Абеткою для директора.
 4. Принципи формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 5. Практична робота “Дерево передбачень”.
 6. Можливості внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 7. Компоненти  внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО.
 8. Критерії та індикатори самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти.
 9. Етапи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 10. Вимоги до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.
 11. Практична робота “Розробка алгоритму дій щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО”.
 12. Академічна доброчесність.
 13. Кроки проведення самооцінювання в закладі освіти. Моделі здійснення самооцінювання.
 14. Практична робота “Визначення найефективнішої моделі самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу загальної середньої освіти”.
 15. Методи вивчення документації.
 16. Практична робота “Побудова циклограми самооцінювання за визначеним напрямом” (наприклад, “Система оцінювання здобувачів освіти”).
 1. Ознайомити керівників з вимогами щодо розробки основних документів закладу освіти ( Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, річний план роботи закладу освіти, Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти).
 2. Надати знання щодо розробки та формування моделі організації освітнього процесу.
 3. Навчити розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти.

4 дня занять по 4 години.