Укр

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Допомогти керівникам закладів освіти сформувати якісну систему освіти в закладі дошкільної освіти; розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та Стратегію розвитку закладу освіти; гідно підготуватися до інституційного аудиту.

Subscribe
Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти
Developers / Program Developments: Старобільський ЦПРПП
Main train directions:
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
Qualification forms:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Керівник
List of common competencies:
 • Лідерська компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: Прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична

Можливі індивідуальні консультації.

 1. Мета розбудови та функціонування системи забезпечення якості дошкільної освіти.
 2. Якість освіти та якість освітньої діяльності.
 3. Система забезпечення якості дошкільної освіти.
 4. Знайомство з Порадником керівникам закладу дошкільної освіти з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 5. Принципи формування внутрішньої системи забезпечення якості дошкільної освіти.
 6. Практична робота “Стратегічне планування”.
 7. Компоненти  внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО.
 8. Критерії та індикатори самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу дошкільної освіти.
 9. ECERS - міжнародна методика з оцінювання дошкільного середовища.
 10. Етапи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 11. Практична робота “Розробка алгоритму дій щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО”.
 12. Академічна доброчесність.
 13. Кроки проведення самооцінювання в закладі освіти. Моделі здійснення самооцінювання.
 14. Практична робота “Визначення ефективної моделі самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі дошкільної освіти”.
 15. Методи збору інформації та інструментарій.
 16. Планування. Визначення шляхів удосконалення.
 17. Інституційний аудит закладу дошкільної освіти.
 18. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти. Практична робота на закріплення отриманих знань.
 1. Ознайомити керівників з вимогами щодо розробки основних документів закладу освіти ( Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, річний план роботи закладу освіти, Стратегія розвитку закладудошкільної освіти).
 2. Надати знання щодо розробки та формування моделі організації освітнього процесу.
 3. Навчити розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти.

4 дня занять по 4 години.