Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Організація роботи з батьками на засадах Гуманної педагогіки

розвинути прогностичну, емоційно-етичну компетентності шляхом опанування закономірностями розвитку дитини та змісту роботи з батьками на засадах гуманної педагогіки, удосконалювати вміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення щодо розв’язання проблем з урахуванням ключових положень гуманної педагогіки, розвивати вміння вибудовувати відносини на цінностях.

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

Олена Матвійчук – директорка закладу освіти - учасника Всеукраїнського експерименту «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі». Координаторка магістральної (не)конференції міні-EdCamp Konotop «Інтеграція змісту освіти в контексті гуманної педагогіки та афілійованих (не)конференцій міні-EdCamp Konotop «Гуманна педагогіка в новітніх освітніх технологіях», «LEGO-НУШ – на старті основна школа», організаторка Всеукраїнської (не)конфереції «Педагогіка співробітництва – це виховання серця дитини». Сертифікована педагогиня-тренерка з методики викладання предмету «Основи здоров’я» на засадах розвитку життєвих навичок. Учителька гуманної педагогіки, членкиня Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної педагогіки, авторка публікацій з упровадження засад гуманної педагогіки.

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Прогностична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: робота закладу освіти з батьками; сімейне виховання; психологія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • залучення до обласних, всеукраїнських, міжнародних Читаннях з Гуманної педагогіки;
 • запрошення до участі у щомісячному  Всеукраїнському круглому столі "Гуманна Педагогіка в школі" у форматі онлайн;
 • членство у Всеукраїнській  культурно-освітній асоціації Гуманної Педагогіки

Розділ 1. Людина для людини

Моральний  саморозвиток та самовиховання дорослих – це і є найбільш значуща робота для виховання дитини.

 • Тема 1. Вступ. Еволюція ідей Гуманної педагогіки  в контексті завдань НУШ (2 год.).
 • Тема 2. Уплив умов виховання на формування морального типу особистості. Класифікація моральних типів. Обумовленість морального типу особистості характером виховання  (2 год.).  
 • Тема 3. Основні прояви дитини та їх значення для формування морального типу. Прогнозування  можливого морального типу дитини та її поведінки залежно від  умов сімейного  виховання (2год.). 

Розділ 2. Людина в людині 

Виховуючи, ми самі маємо навчитися трудитися душею, розумом і духом та навчити цьому дитину! 

 • Тема 1. Виховання серця дитини. Збереження морального здоров’я дитини як задоволення потреби в безпеці, розвиток допитливості й уяви. Розвиток здатності бажати добра іншій людині (2 год.).
 • Тема 2. Виховання духу. Розвиток потреби відчувати світ  не безцільним. Прагнення до добра, правди й краси (2 год.).
 • Тема 3. Виховання розуму дитини. Розвиток правдивого уявлення про світ в цілому та правдивого уявлення про свій внутрішній світ (2 год.).

Розділ 3. Людина і людина

Свобода – це цінність. На внутрішньо вільних  людях тримається та розвивається світ. 

 • Тема 1. Виховання внутрішньої свободи. Розвиток свободи бути добрим, вільним у своєму відчутті красивого. Виховання вільної людини, сильної духом, для якої честь, совість, правда є важливими в житті (2 год.).
 • Тема 2. Виховання співтворчістю.  Співтворчість як духовне спілкування дітей і дорослих.  Розвиток допитливості, волі, любові (2 год.).

Сертифікація

 • поглиблення знань з психолого-педагогічних закономірностей та умов  розвитку дитини у світлі гуманістичного підходу; 
 • опанування змісту просвітньої роботи з батьками учнів на засадах гуманної педагогіки; 
 • удосконалення вмінь конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення щодо розв’язання проблем сімейного виховання з урахуванням ключових положень гуманної педагогіки;
 • розвиток умінь вибудовувати відносини між учасниками педагогічного процесу на гуманістичних цінностях.
ТемаДатаВид діяльності

 

Год.

 Розділ 1. Людина для людини 
1Тема 1. Вступ. Еволюція ідей Гуманної педагогіки в контексті завдань НУШ01.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: знайомство, очікування, домовленість про правила, ознайомлення з планом діяльності (5 хв.)

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв).
2Тема 2. Уплив умов виховання на формування морального типу особистості. Класифікація моральних типів. Обумовленість морального типу особистості характером виховання 03.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
3Тема 3. Основні прояви дитини та їх значення для формування морального типу. Прогнозуванняможливого морального типу дитини та її поведінки залежно від  умов сімейного виховання09.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
 Розділ 2. Людина в людині 
4Тема 1. Виховання  серця дитини. Збереження морального здоров’я дитини як задоволення потреби в безпеці, розвиток допитливості й уяви. Розвиток здатності бажати добра іншій людині.10.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
5Тема 2. Виховання духу. Розвиток потреби відчувати світ  не безцільним. Прагнення до добра, правди й краси.15.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
6Тема 3. Виховання розуму дитини. Розвиток правдивого уявлення про світ в цілому та правдивого уявлення про свій внутрішній світ17.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
 Розділ 3.  Людина і людина 
7Тема 1. Виховання внутрішньої свободи. Розвиток свободи бути добрим, вільним у своєму відчутті красивого. Виховання вільної людини, сильної духом, для якої честь, совість, правда є важливими в житті.22.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
8

Тема 2. Виховання співтворчістю.  

Співтворчість як духовне спілкування дітей і дорослих.   Розвиток допитливості, волі, любові.

24.03

1. Лекція з елементами тренінгу:

Вступна частина: постановка проблеми, очікування, формулювання завдань, ознайомлення з планом діяльності (5 хв).

Основна частина: мозковий штурм, міні-лекція / інформаційне повідомлення, руханка, тренувальні вправи (90 хв.). 

Заключна частина: зворотній зв'язок, рефлексія, ритуал прощання (15 хв.).

2
2. Поради батькам (5 хв.).
3. Блок запитань та відповідей (5 хв.).
9Сертифікація Підсумковий тест 
 • Участь у  проєктах з реалізації засад Гуманної педагогіки (фестивалі, семінари, дослідницькі лабораторії тощо)
 • Розробка громадських ініціатив з родинно-сімейного виховання щодо  упровадження засад Гуманної педагогіки
 • Інтеграція Гуманної педагогіки  в освітню діяльність закладу освіти
 • Здійснення власних досліджень
 • Створення осередків для популяризації знань з Гуманної педагогіки в громаді