Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

На одній Wi-Fi хвилі з учнями та ученицями: технологія змішаного навчання на заняттях української мови

а) поглибити розуміння педагогами та педагогинями технології blended learning; б) відпрацювати на практиці нову роль учителя - роль модератора навчального процесу; в) удосконалити навички організації командної взаємодії та комунікації під час заняття; г) розвинути цифрову компетентність; ґ) мотивувати вчителів і вчительок до системних змін у взаємодії з учнями й ученицями та до професійного зростання

На одній Wi-Fi хвилі з учнями та ученицями: технологія змішаного навчання на заняттях української мови

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

Олеся Чайківська, українська філологиня, заступниця директора з навчально-виховної роботи ЗЗСО ім. В. Чорновола, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "вчитель-методист"

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Українська література
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Учасникам та учасницям  упродовж 14 днів після курсу  надається  консультаційний супровід у вигляді однієї безоплатної зустрічі в  Zoom.

Крок 1. Мотивація до опанування новітньої технології (1,5 години)

Онлайн-заняття: знайомство, правила взаємодії

Практичне заняття: модель «перевернутий клас» (перегляд відеоролика та заповнення Google Форми)

Крок 2.  Blended learning й українська мова (12 годин)

2.1. Технологія як цінність (1,5 години)

Онлайн-заняття: про blended learning 

2.2. Покрокова інструкція впровадження моделей змішаного навчання (1,5 години)

Онлайн-заняття: про модель «перевернутий клас» (ТЗН, завдання, відеоконтент, зворотний зв'язок) та модель «ротація за станціями» (аналіз гачків, об’єднання в команди, завдання для станцій, створення маршрутних листів, презентація продукту)

2.3. Майстерка «Котра година?» (1,5 години)

Онлайн-майстерка: заняття за технологією змішаного навчання

2.4.  «Моє заняття за технологією змішаного навчання» (3 години)

Самостійна робота: розробка заняття за моделлю «ротація за станціями»

2.5. Мастермайнд «Колективний інтелект» (1,5 години)

Майстермайнд з обговорення ідей, проблем, ходу підготовки заняття

2.6. Заняття за технологією  вlended learning  (1,5 години)

Практичне заняття: Практичне застосування набутих знань, умінь та навичок: проведення заняття за технологією змішаного навчання.Підготовка презентаційних матеріалів

2.7. Демонстрація учасниками та учасницями досягнень. Самоаналіз (1,5 години)

Онлайн-заняття: демонстрація  власних досягнень, створення алгоритму  впровадження blended learning

Крок 3. Підсумки і перспектива (1,5 годин)

Онлайн-заняття: планування перспективи, подарунки

 

Учасниці/-ки 
1) розуміють  суть технології змішаного навчання (теоретичний, практичний та ціннісний рівні)
2) створюють  договори взаємодії з учнями та ученицями
3) володіють  алгоритмом упровадження blended learning у конкретному освітньому середовищі
4) методично правильно будують  заняття за даною технологією
5) застосовують у своїй діяльності  такі ротаційні моделі змішаного навчання, як «перевернутий клас», «ротація за станціями», «ротація за лабораторіями»
6) розуміючи суть онлайн-станції, розвивають інформаційно-цифрову компетентність і критичне мислення
7) враховують  індивідуальні особливості  та потреби учнів та учениць
8) вміло організовують командну роботу
9) власним прикладом демонструють компетентність навчання впродовж життя
10) стимулюють учнів та учениць  до високої самоорганізації, взаємопідтримки, самооцінювання, взаємооцінювання та  виготовлення і презентації конкретного продукту.

 

Початок проведення занять - 17.30.

Тривалість занять - 1,5 години.

№ з/пЗміст модуля ГодиничасВиди діяльності 
1

Літера А як старт!

Вступ. Мотиваційна онлайн-зустріч. Знайомство.  Правила взаємодії.

1

Четвер

20.01

 

Онлайн-заняття
1.1.

Літера А як старт!

Переглянути відео, пройти онлайн-опитувальник

0,5

Четвер

20.01

 

Практичне заняття
2

Від А до Я

Змішане навчання як ціннісна технологія 

ПРО

 • зміну ролі вчителя
 • роботу онлайн
 • створення  навчально-розвивального простору 
 • ротаційні моделі
1,5

Вівторок

25.01

Онлайн-заняття
3

Від А до Я

Секрети успішного  впровадження технології змішаного навчання. Покрокова інструкція моделей – перевернутий клас і ротація за станціями.

1,5

Четвер

27.01

Онлайн-заняття
4

Від А до Я

Заняття за технологією змішаного навчання.

Зворотний зв'язок. Планування самостійної роботи.

1,5Вівторок 01.02Майстерка
5

Від А до Я

Розробка заняття за моделлю «ротація за станціями»

1,5Четвер 03.02Самостійна робота
6

Від А до Я

Мастермайнд з обговорення ідей, проблем, ходу підготовки заняття

1,5

Вівторок

08.02

Мастермайнд
7

Від А до Я

Розробка заняття за моделлю «ротація за станціями»

1,5

Четвер

10.02

Самостійна робота
8

Від А до Я

Практичне застосування набутих знань, умінь та навичок: проведення заняття за технологією змішаного навчання.

Підготовка презентації 

1,5

Вівторок 15.02

 

Практичне заняття 
9

Від А до Я

Демонстрація досягнень. Обговорення. Самоаналіз.

1,5

Четвер

17.02

Онлайн-заняття
10

Літера Я як результат

Підбиття підсумків. Планування перспективи.  

1,5Вівторок22.02Онлайн-заняття