Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Дисграфія. Усунення та профілактика дисграфічних помилок на письмі

Ознайомитись з науково-теоретичними основами порушень письма у дітей молодшого шкільного віку; удосконалити знання, вміння та навички виявляти причини труднощів порушення письма; розібрати види помилок в письмових роботах та аналіз проявів дисграфії; вибір ефективної корекційної програми для подолання труднощів.

Дисграфія. Усунення та профілактика дисграфічних помилок на письмі

Developers / Program Developments:

Громадська організації «Освіта без умов»

Main train directions:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Логопед
 • Other: Дефектолог; Вчитель початкових класів; Вчитель середньої та старшої школи; Вчитель-предметник

List of common competencies:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Прогностична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Математика
 • Математика (Геометрія)
 • Початкова школа
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1. Психологічна компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали вебінару;
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Вступ
 • Науково-теоретичні основи порушень письма у дітей молодшого шкільного віку
 • Причини та механізми виникнення порушення письма у дітей молодшого шкільного віку
 • Аналіз помилок здобувачів освіти на письмі та діагностування виду помилок
 • Напрями, завдання, зміст та організація корекційно-розвивального навчання з подолання дисграфічних порушень у молодших школярів

Учасник / учасниця

 • обгрунтовувати свою діяльність за допомогою науково-теоретичних основ;
 • може виявляти труднощі порушення письма;
 • знає види помилок в письмових роботах;
 • робить аналіз проявів дисграфії;
 • обирає ефективні корекційні програми для подолання труднощів.
 • Учаснику/учасниці необхідно здійснити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані на особисту електронну адресу (вартість освітньої послуги - 120 грн.)
 • Можливість переглянути вебінар на платформі YouTube (пряма трансляція - 05.02.22 р., в записі - постійно), за посиланням, яке надійде на особисту електронну адресу
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію за результатами навчання, яка надійде разом з інформаційним листом на особисту електронну адресу.
 • 05.02.2022 р. 18.00 - пряма трансляція на платформі YouTube
 • з 06.02.2022 - постійно в записі