Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Strategies for Effective ESL Teaching

Підвищення рівня професійної діяльності педагогів та набуття нових ідей щодо сучасних підходів та методик викладання; надання учасникам інструментів щодо продуктивного застосування нових можливостей у використанні цифрових технологій та в організації менеджменту класом.

Strategies for Effective ESL Teaching

Developers / Program Developments:

Навчально-методичний центр мережі шкіл англійської мови Green Country

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

List of professional competencies:

 • Іноземна мова (англійська)

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Протягом проведення всіх вебінарів та після їх завершення з вами буде контактувати менеджерка Тетяна, до якої ви можете звертатись з усіх організаційних питань.

Телефон: (063)-140-6027

Email: eduplatform@talken.cloud

Після проведення кожного вебінару ми надсилатимемо на пошту посилання на запис і корисну інформацію з теми. По завершенню всіх вебінарів і успішного проходження тестування, ми відправимо електронний сертифікат про підвищення кваліфікації..

Модуль 1.
Teaching reading to ESL young learners. 

 • Methods and resources for teaching reading to ESL young learners. 
 • Phonics games and videos for reading activities. 
 • Fun teaching ideas and tips.

Модуль 2.  
Making grammar lessons fun and effective

 • The aim of a grammar class, necessary stages of learning grammar
 • Clarification stage 
 • Practice and Feedback
 • Production and assessing the result 
 • Fun activities for practicing grammar

Модуль 3.  
Teaching speaking to ESL students. Practical tips

 • Speaking as a skill and as a language practice
 • Staging of a typical TBL speaking lesson
 • Speaking activities
 • Accuracy vs fluency

Модуль 4. 
Creative tasks and projects. Group work online

 • Creativity and its importance for esl learning.
 • Productive project tasks (features, examples, benefits for students).
 • Group work (how to organize group work effectively - some tips).
 • Tools for collaborative project work online (Google Docs, Google
 • Slides, Jamboard, Classroomscreen, Padlet etc).
   

Модуль 5. 
Grabbing and holding student's attention

 • Attention span of different age groups of students.
 • Making classes balanced (settling and stirring activities).
 • Planning interaction patterns for a lesson.
 • Active learning.
 • Attention grabbers

Знання й розуміння:

 • педагогічних стратегій формування ключових мовних навичок (зокрема reading, speaking);
 • стратегія побудови граматичного уроку;
 • типи підходів у ESL-викладанні;
 • проект - як стадія уроку “production”;
 • збалансований урок (settling and stirring activities).

Уміння:

 • користуватись ефективними стратегіями при плануванні уроків (зокрема Reading,  Speaking та Grammar Lessons)*
 • розвивати навички, які відповідають за успішну взаємодію в команді під час розв’язання будь-якого завдання;
 • втілювати проєктні технології;
 • застосовувати цифрові ресурси та онлайн-платформи в навчальному процесі;
 • використовувати прийоми з привертання та втримування уваги учнів.

Диспозиції (цінності, ставлення): 

 • розуміння ролі сучасних навчальних концепцій у сучасному світі, 
 • рефлексія власної професійної практики,
 • готовність до змін, гнучкість,
 • постійний професійний розвиток.

Мова вебінарів – англійська.

Час проведення вебінарів – 17:00-18:30.