Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Дистанційний курс "Google Classroom: зручно та ефективно"

Формування цифрової та професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів щодо використання додатку Google Classroom в освітньому процесі закладів освіти та застосування цифрових інструментів для організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу (у тому числі для дистанційного навчання)

Дистанційний курс "Google Classroom: зручно та ефективно"

Developers / Program Developments:

Захар Ольга Германівна, кандидат педагогічних наук, учитель вищої категорії, учитель-методист, Google Certified Educator Level 2

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Педагог професійного навчання

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Предметно-методична компетентність

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ТЕМА 1. МОЖЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

Ознайомлення з поняттями “змішане навчання”, “дистанційне навчання”. Можливості середовища Google Classroom для організації дистанційного (змішаного) навчання. Користувачі середовища Google Classroom. 

ТЕМА 2. ПОЧАТОК РОБОТИ З КЛАСОМ У СЕРЕДОВИЩІ GOOGLE CLASSROOM

Створення та налаштування класу в середовищі Google Classroom. Основні інструменти в Google Classroom. Інтеграція Google Classroom з іншими додатками Google.

ТЕМА 3. СТВОРЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЗАВДАНЬ У КЛАСІ

Теми та навчальні матеріали в Google Classroom. Створення та налаштування завдань. Публікація та призначення навчальних матеріалів. Додавання вкладень до завдання. 

ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ 

Надсилання робіт на перевірку. Перевірка та оцінювання виконаних робіт учнів. Створення підсумкової відомості класу.

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ В GOOGLE CLASSROOM.  ПІДСУМОК

Організація зворотного зв’язку та взаємодії користувачів засобами Google Classroom. Додавання власних матеріалів. Підсумок

У результаті навчання за курсом учасники/-ці повинні знати: 

 • поняття “змішане навчання”, “дистанційне навчання”, “середовище дистанційного навчання”;
 • основні можливості середовища Google Classroom для організації навчання учнів;
 • способи забезпечення взаємодії, оперативного інформування всіх учасників освітнього процесу;
 • можливості для спілкування, планування діяльності, взаємодії з іншими учасниками/-цями освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google;
 • параметри налаштування класу в середовищі Google Classroom;
 • основні інструменти Google Classroom;
 • способи організації зворотного зв’язку в класі.

У результаті навчання за курсом учасники/-ці повинні вміти: 

 • створювати та налаштовувати,  копіювати  класи в середовищі Google Classroom;
 • встановлювати та використовувати додаток Google Classroom на мобільному пристрої;
 • створювати календар класу;
 • планувати публікацію, зберігати та публікувати навчальні матеріали;
 • додати об’єкти до повідомлення;
 • створити та налаштувати навчальні матеріали в Google Classroom;
 • додавати вкладення до завдань; призначати завдання учням;
 • оцінити роботи, повернути роботи учням, написати коментар учням при поверненні роботи;
 • створити підсумкову відомість з оцінками учнів;
 • додавати вчителя/однокласників до публікацій, коментарів, додавати власні матеріали до публікацій;
 • використовувати середовище Google Classroom для організації освітнього процесу

Освітня програма підвищення кваліфікації реалізується у дистанційній формі. Навчальні заняття за програмою проходять у дистанційному курсі, що створений та розміщений у середовищі Google Classroom

Навчально-методичне забезпечення для реалізації освітньої програми підвищення кваліфікації представлено матеріалами для самостійної роботи здобувачів освіти (онлайн-вправи, відеоматеріали, презентації, тести тощо) та списком рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно до тематики.

Матеріально-технічно забезпечення: для успішної реалізації освітньої програми підвищення кваліфікації потрібен персональний комп’ютер (ноутбук, планшет, смартфон) з підключенням до Інтернет, веб-браузер Google Chrome

Учасники/-ці навчання за програмою курсу отримують:

 • доступ до віртуального класу;
 • комплект текстових та відеоматеріалів для опанування тем і завдань курсу;
 • постійний супровід тренера/-ки під час виконання завдань (в асинхронному режимі);
 • одну онлайн-консультацію тренера/-ки (в синхронному режимі) у зручний час;
 • електронний сертифікат про успішне навчання (у разі виконання 80 % усіх запропонованих завдань та 80% правильних відповідей на питання підсумкового тесту)

Терміни проведення навчання: 2021- року.

Назва темиУсього годинІз них:
Практичні заняттяСамостійна робота, консультації
1

Можливості середовища Google Classroom для організації навчання учнів 

Ознайомлення з поняттями “змішане навчання”, “дистанційне навчання”. Можливості середовища Google Classroom для організації дистанційного (змішаного) навчання. Користувачі середовища Google Classroom. 

624
2

Початок роботи з класом у середовищі Google Classroom

Створення та налаштування класу в середовищі Google Classroom. Основні інструменти в Google Classroom. Інтеграція Google Classroom з іншими додатками Google.

624
3

Створення та налаштування завдань у класі

Теми та навчальні матеріали в Google Classroom. Створення та налаштування завдань. Публікація та призначення навчальних матеріалів. Додавання вкладень до завдання. 

624
4

Оцінювання виконаних завдань 

Надсилання робіт на перевірку. Перевірка та оцінювання виконаних робіт учнів.  Створення підсумкової відомості класу.

624
5

Організація взаємодії учнів і вчителів в Google Classroom

Організація зворотного зв’язку та взаємодії користувачів засобами Google Classroom. Додавання власних матеріалів.

523
6Підсумкове тестування1 1
Разом301020