Укр

Вчитель - зона безпеки дитини

Attractiveness:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Актуальність теми
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
star icon
Практико-орієнтованість
star icon

Надати актуальні знання щодо ресурсності педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, а також онлайн та офлайн поведінки дітей під час війни.

Subscribe
Subject of advanced training: #stop_sexтинг
Developers / Program Developments: #stop_sexтинг
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
Qualification form:
 • дистанційна
Qualification types:
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Other: Класні керівники
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Громадянська освіта
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Other: Психологія
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Щотижнева тематична онлайн зустріч на окрему тему.

1 заняття - Вчитель в ресурсі 
2 заняття - Діти та батьки в ресурсі 
3 заняття - Фізичні безпека дітей у часи війни. Що мають знати діти 
4 заняття - Інтернет безпека дітей під час воєнного стану 

Одна зустріч триває 45 хв та включає як частину від тренера, так і роботу в окремих маленьких групах з напрацюванням навичок по темі.

Також кожного тижня освітяни отримують 2 відео з теми безпеки дітей, якими можуть поділитися із дітьми в спільних чатах, а також посилання на 2 короткі матеріали для батьків з теми, які освітяни можуть надіслати в чат класу батьків або передати батькам іншим шляхом.

Під час кожної зустрічі є обов'язкове коротке анкетування учасників з метою перевірки рівня знань, та отримання зворотнього зв’язку від освітян щодо реалізації набутих знань у роботі із дітьми.

Під час навчання будуть розвинені професійні компетентності освітян, а саме:
- інформаційно-цифрова 
- психологічна
- педагогічного партнерства
- організаційна
- інноваційна