Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Вчитель - зона безпеки дитини

Надати актуальні знання щодо ресурсності педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, а також онлайн та офлайн поведінки дітей під час війни.

Вчитель - зона безпеки дитини

Developers / Program Developments:

#stop_sexтинг

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Other: Класні керівники

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Громадянська освіта
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Other: Психологія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Щотижнева тематична онлайн зустріч на окрему тему.

1 заняття - Вчитель в ресурсі 
2 заняття - Діти та батьки в ресурсі 
3 заняття - Фізичні безпека дітей у часи війни. Що мають знати діти 
4 заняття - Інтернет безпека дітей під час воєнного стану 

Одна зустріч триває 45 хв та включає як частину від тренера, так і роботу в окремих маленьких групах з напрацюванням навичок по темі.

Також кожного тижня освітяни отримують 2 відео з теми безпеки дітей, якими можуть поділитися із дітьми в спільних чатах, а також посилання на 2 короткі матеріали для батьків з теми, які освітяни можуть надіслати в чат класу батьків або передати батькам іншим шляхом.

Під час кожної зустрічі є обов'язкове коротке анкетування учасників з метою перевірки рівня знань, та отримання зворотнього зв’язку від освітян щодо реалізації набутих знань у роботі із дітьми.

Під час навчання будуть розвинені професійні компетентності освітян, а саме:
- інформаційно-цифрова 
- психологічна
- педагогічного партнерства
- організаційна
- інноваційна