Укр

Cучасний урок як умова ефективної та якісної освіти

Надати учасникам курсу докладні роз’яснення, рекомендації щодо побудови сучасного уроку як основної форми компетентнісного навчання

Subscribe
Cучасний урок як умова ефективної та якісної освіти
Developers / Program Developments: Комунальна установа "Привільненський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області
Main train directions:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Qualification form:
 • дистанційна
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика і астрономія
 • Хімія
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність

Учасники отримають презентацію

Модуль 1. Теоретичний.

 1. Огляд змін у сучасній освіті.
 2. Компетентнісний аспект сучасного уроку.
 3. Організаційний аспект сучасного уроку.
 4. Структурний аспект сучасного уроку.
 5. Змістовий аспект сучасного уроку.
 6. Методичний аспект сучасного уроку.
 7. Оцінювальний аспект сучасного уроку.
 8. Психологічний аспект сучасного уроку.
 9. Санітарно-гігієнічний аспект сучасного уроку.
 10. Аналітичний аспект сучасного уроку.

Модуль 2. Практичний

 1. Активізація діяльності учасників практикуму (мозковий штурм, етап цілепокладання).
 2. Перегляд та аналіз фрагментів уроків.
 3. Робота в групах за формами спостереження.
 4. Оцінювання.
 5. Рефлексія. Підбиття підсумків. Отримання зворотнього зв’язку.

 

         Сформовано/удосконалено вміння щодо:

 • здобуття нових знань, необхідних для вирішення поставленої педагогічної мети і завдань;
 • використання нових форм, засобів, методів у педагогічній діяльності;
 • застосування різноманітних способів індивідуальної, парної, групової, колективної діяльності в освітньому процесі;
 • критичного оцінювання результатів власної професійної діяльності.

         Усвідомлено потребу щодо:

 • необхідності фахового зростання педагогів для успішного здійснення сучасного освітнього процесу;
 • забезпечення стійкої пізнавальної мотивації  учасників освітнього процесу;
 • упровадження партнерських засад освітнього процесу;
 • поєднання теорії та практики.