Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Адаптація учнівства до навчання у середній школі НУШ

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи; удосконалити знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу із врахуванням вікових особливостей; формування готовності вчителя до реалізації стратегічних цілей Концепції НУШ; надати рекомендації щодо відновлення ресурсності психіки вчителя; розкрити основні напрямки в профілактиці емоційного напруження вчительства.

Адаптація учнівства до навчання у середній школі НУШ

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

Черкашина Оксана Володимирівна, практичний психолог Зідьківського ліцею імені Г.І.Ковтуна, Зміївської міської ради Чугуївського району, Харківської області, психолог вищої категорії, психолог-методист, керівниця об’єднаної спільноти працівників психологічної служби Зміївської та Слобожанської ОТГ, член ART-Kharkiv-відокремленого підрозділу ВГО «Арт терапевтична асоціація» в Харківській області. Філіпенко Оксана Анатоліївна, практичний психолог Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, психолог вищої категорії, психолог-методист, супервізорка, керівниця об’єднаної спільноти працівників психологічної служби м. Павлограда, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація».

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Other: Освітянки/-ни - будь-якого фаху

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Психологія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

Тема 1.  Психологічні аспекти адаптації: портрет п’ятикласника НУШ

1.1.Психологічні та фізіологічні особливості п’ятикласників

1.2.Труднощі адаптаційного періоду.

1.3.Дезадаптація та її ознаки

1.4. «Порадничок» для вчителя

Тема 2.Створення безпечного освітнього середовища на засадах партнерської взаємодії

2.1 Поняття про «безпечне освітнє середовище».

2.2. Фактори ризику для формування безпечного освітнього середовища.

2.3. Шляхи подолання факторів ризику на основі педагогіки партнерства.

2.4. Перегляд та обговорення авторського відеоролику «НЕбезпечне та безпечне освітнє середовище. Що це для дитини?».

Тема 3. Тимбілдинг-  як складова успішної реалізації концепції НУШ

3.1 Основні складові тимбілдингу

3.2 Види тимбілдингу

3.3. Психологічні прийоми для згуртування колективу

Тема 4 Тайм-менеджмент сучасного вчителя та учня

4.1. Поняття «тайм-менеджменту» та його типи

4.2. Принципи тайм-менеджменту

4.3.Техніка «Поглиначі часу»

Тема 5. SMART-мистецтво постановки цілей

5.1. Основні критерії постановки мети.

5.2. Модель SMART як техніка ефективної постановки цілей.

5.3. Вправа «Мій планер». Техніка «Аркуш мети»

 Тема 6.  Особливості навчання сучасних дітей

6.1. Теорія поколінь

6.2.Особливості навчання дітей «нових поколінь»

6.3. Техніка «Ліс»

 Тема 7. Формування позитивної мотивації під час адаптаційного періоду

7.1. Визначення понять «Мотив» і «Мотивація»

7.2. Зовнішні і внутрішні причини «невмотивованості учнів»

7.3. « Три кити» навчальної мотивації

Тема 8. Творче і критичне мислення   в освітньому процесу НУШ

8.1. Поняття про «критичне і творче мислення »

8.2 Ознаки творчого і критичного мислення

8.3. Методи і прийоми розвитку критичного і творчого мислення школярів

 Тема 9. Конфлікт та стрес: ресурс чи руйнування?

9.1. Взаємозв’язок між конфліктом і стресом.

9.2. Руйнація при стресі та  конфлікті.

9.3. Ресурсність конфлікту і стресу.

9.4. Техніка «Бажані умови».

 Тема 10. Ресурси особистості. Пошук ресурсів під час кризових станів

10.1. Визначення поняття «ресурси».

10.2. Модель «BASIC Ph» - багатовимірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності.

10.3. Пошук власних ресурсів.

 Тема 11 Внутрішній баланс як маркер якості життя та здоров’я.

11.1. Показники психічного здоров’я.

11.2. Колесо балансу.

11.3. Вправа «Потяг життя».

 Тема 12. Психоемоційне благополуччя дітей та педагогів

12.1 Основні складові психічного здоров’я і благополуччя

12.2. Ознаки психоемоційного благополуччя

12.3 Техніка «Зім’ятий папір»

Під час проходження програми слухачки і слухачі дізнаються про особливості створення безпечного  освітнього простору в  закладі освіти, специфіку організації дистанційного навчання та основи тайм-менеджменту в професійній педагогічній діяльності. Розширять свої знання щодо вікових  та психологічних особливостей учнівства 5-го класу. Навчаться використовувати техніки психоемоційної підтримки задля запобігання емоційного виснаження учасників і учасниць освітнього процесу. Удосконалять навички розвитку в них критичного і творчого мислення. 

ДатаТема і змістФорма роботиКількість годин

15.08.2022

 

Тема 1.  Психологічні аспекти адаптації: портрет п’ятикласника НУШ

1.1.Психологічні та фізіологічні особливості п’ятикласників

1.2.Труднощі адаптаційного періоду.

1.3.Дезадаптація та її ознаки

1.4. «Порадничок» для вчителя

Вебінар

9.00

40 хвилин

16.08.2022

 

Тема 2.Створення безпечного освітнього середовища на засадах партнерської взаємодії

2.1 Поняття про «безпечне освітнє середовище».

2.2. Фактори ризику для формування безпечного освітнього середовища.

2.3. Шляхи подолання факторів ризику на основі педагогіки партнерства.

2.4. Перегляд та обговорення авторського відеоролику «НЕбезпечне та безпечне освітнє середовище. Що це для дитини?».

Вебінар

9.00

40 хвилин

17.08.2022

 

Тема 3. Тимбілдинг-  як складова успішної реалізації концепції НУШ

3.1 Основні складові тимбілдингу

3.2 Види тимбілдингу

3.3. Психологічні прийоми для згуртування колективу

 

Вебінар

9.00

 

 

40 хвилин

 

 

18.08.2022

 

Тема 4 Тайм-менеджмент сучасного вчителя та учня

4.1. Поняття «тайм-менеджменту» та його типи

4.2. Принципи тайм-менеджменту

4.3.Техніка «Поглиначі часу»

Вебінар

9.00

 

 

 

 

 

40 хвилин

 

 

 

 

19.08.2022

 

Тема 5. SMART-мистецтво постановки цілей

5.1. Основні критерії постановки мети.

5.2. Модель SMART як техніка ефективної постановки цілей.

5.3. Вправа «Мій планер». Техніка «Аркуш мети»

 

Вебінар

9.00

 

 

 

40 хвилин

 

 

 

20.08.2022

 

Тема 6.  Особливості навчання сучасних дітей

6.1. Теорія поколінь

6.2.Особливості навчання дітей «нових поколінь»

6.3. Техніка «Ліс»

 

Вебінар

9.00

40 хвилин

22.08.2022

 

Тема 7. Формування позитивної мотивації під час адаптаційного періоду

7.1. Визначення понять «Мотив» і «Мотивація»

7.2. Зовнішні і внутрішні причини «невмотивованості учнів»

7.3. « Три кити» навчальної мотивації

 

Вебінар

9.00

40 хвилин
23.08.2022

Тема 8. Творче і критичне мислення   в освітньому процесу НУШ

8.1. Поняття про «критичне і творче мислення »

8.2 Ознаки творчого і критичного мислення

8.3. Методи і прийоми розвитку критичного і творчого мислення школярів

 

Вебінар

9.00

 

 

 

 

 

Практичне заняття

18.50

40 хвилин

 

 

 

 

 40 хвилин

24.08.2022

Тема 9. Конфлікт та стрес: ресурс чи руйнування?

9.1. Взаємозв’язок між конфліктом і стресом.

9.2. Руйнація при стресі та  конфлікті.

9.3. Ресурсність конфлікту і стресу.

9.4. Техніка «Бажані умови».

 

Вебінар

9.00

 

 

 

 

 

 

40 хвилин

 

 

 

 

 

 

25.08.2022

Тема 10. Ресурси особистості. Пошук ресурсів під час кризових станів

10.1. Визначення поняття «ресурси».

10.2. Модель «BASIC Ph» - багатовимірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності.

10.3. Пошук власних ресурсів.


 

Вебінар

9.00

 

 

 

 

Практичне заняття

18.50

40 хвилин

 

 

 

 40 хвилин

26.08.2022

Тема 11 Внутрішній баланс як маркер якості життя та здоров’я.

11.1. Показники психічного здоров’я.

11.2. Колесо балансу.

11.3. Вправа «Потяг життя».

 

Вебінар

9.00

40 хвилин
27.08.2022

Тема 12. Психоемоційне благополуччя дітей та педагогів

12.1 Основні складові психічного здоров’я і благополуччя

12.2. Ознаки психоемоційного благополуччя

12.3 Техніка «Зім’ятий папір»

 

 

Вебінар

9.00

 

 

 

 

Практичне заняття

18.50

40 хвилин

 

 

 

 40 хвилин

28.08.2022 Сертифікація60 хвилин