Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів у форматі EdCamp», 2022 / 2023 рр.

Розвиток загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи у закладах освіти, створення безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, у тому числі, в умовах дистанційного навчання, мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання, удосконаленню визначених програмою компетентності вчительства.

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів у форматі EdCamp», 2022 / 2023 рр.

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», регіональні координатори/-ки

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • Other: Очна / дистанційна / змішана

Qualification types:

 • Other: Конференція у форматі EdCamp

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Управлінська

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у створенні безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, плануванні та організації освітнього процесу в карантинних та післякарантинних умовах; покращать навички фізичної та емоційної стійкості, публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.