Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information»

Удосконалювати знання та вміння навчати медіаграмотності, розвивати критичне мислення в освітньому процесі, вміння аналізувати та використовувати інформацію; розуміти принципи та цінність фасилітації та цикл проведення заходів, знати конкретні методи фасилітації та розвивати вміння їх обирати, аналізувати проведені заходи; знати соціальні медіа їх роль та вплив, вміння аналізувати контент в соціальних мережах; знати принципи роботи візуального сторітелінгу; використовувати метод «Інтервізія» як спосіб покращення професійних навичок; знати види маніпуляцій та вміти їх розрізняти та не підпадати під вплив; ознайомитись з поняттям «Інфлуенсери» та їх вплив на суспільство.

Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information»

Developers / Program Developments:

Громадська організації «Освіта без умов»

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Громадянська освіта
 • Інформатика
 • Позашкільна освіта
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Найактивнішим учасникам практико-орієнтованого курсу «Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information» надається БЕЗКОШТОВНО п'ять годин підвищення кваліфікації в ПЛАТНИХ програмах підвищення кваліфікації;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Вступ
 • Основи медіаграмотності
 • Принципи та методи фасілітації
 • Соціальні медія та мій цифровий слід
 • Інтервізія, як спосіб покращення професійних навичок
 • Основи візуального сторітелінгу
 • Маніпуляції: як не потрапляти і не продукувати?
 • Бути інфлуенсором — маніпулювати чи надихати?
 • Рефлексія
 • Сертифікація

Учасник/учасниця:

 • може застосовувати знання та вміння навчати медіаграмотності;
 • розвиває критичне мислення в освітньому процесі та вміння аналізувати та використовувати інформацію;
 • використовує принципи та цінність фасилітації та цикл проведення заходів, знає конкретні методи фасилітації та розвиває вміння їх обирати, аналізує проведені заходи;
 • знає соціальні медіа їх роль та вплив, вміє аналізувати контент в соціальних мережах;
 • знає принципи роботи візуального сторітелінгу;
 • використовує метод «Інтервізія» як спосіб покращення професійних навичок;
 • знає види маніпуляцій та вміє їх розрізняти та не підпадати під вплив;
 • розуміє поняття «Інфлуенсери» та їх вплив на суспільство.
 • Зустрічі проходять на платформі відеоконференцій Zoom, яку необхідно мати на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці;
 • Під час відеозустрічей заходити під васним прізвищем та ім'ям;
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію та брати участь у відеоконференціях не меньше 80%.
Назва темиВидКількість годинВиконавець
1ВступВебінар1Сомова А.А.
2Основи медіаграмотностіВебінар1
3Принципи та методи фасілітаціїВебінар1
4Соціальні медіа та мій цифровий слідВебінар1
5Інтервізія, як спосіб покращення професійних навичокВебінар1
6Основи візуального сторітелінгуВебінар1
7Маніпуляції: як не потрапляти і не продукувати?Вебінар1
8Бути інфлуенсором — маніпулювати чи надихати?Вебінар1
9Практична роботаСтворення публіцій2
10СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку2