Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Міжнародний освітній інтенсив «Майстерність освітян НУШ 5.0: інструменти та сучасні підходи, оцінювання, інклюзія»

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти; ознайомити з інструментами та сучасними підходами НУШ; удосконалити навички оцінювання здобувачів/здобувачок та організовувати інклюзивний освітній процес НУШ; використовувати практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта.

Міжнародний освітній інтенсив «Майстерність освітян НУШ 5.0: інструменти та сучасні підходи, оцінювання, інклюзія»

Developers / Program Developments:

Громадська організації «Освіта без умов»; Артем Дудка - регіональний тренер НУШ; Анастасія Сомова - регіональна тренерка НУШ; Олена Майборода - регіональна тренерка НУШ; Ірина Ільченко - регіональна тренерка НУШ; Ольга Гуменюк - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП»; Вікторія Станецька - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП».

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: педагогічні працівники закладів загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти.

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

День 1. ІНСТРУМЕНТИ ТА СУЧАНІ ПІДХОДИ НУШ

 • Методичні орієнтири вчителя НУШ. Сучасний дизайн уроку;
 • Діяльнісний підхід в НУШ;
 • Навчання на основі запитів;
 • Компетентнісно орієнтовані завдання.

День 2. ОЦІНЮВАННЯ НУШ

 • Види оцінювання в НУШ. Інструменти оцінювання;
 • Формувальне оцінювання: оцінювання для навчання;
 • Взаємооцінювання. Самооцінювання: оцінювання як навчання;
 • Підсумкове оцінювання: оцінювання результатів навчання.

День 3. ІНКЛЮЗІЯ НУШ

 • Слова важливі або що таке коректна термінологія;
 • Принципи навчання в інклюзивній освіті НУШ 5-6 класи;
 • Інтелектуальні, функціоналні та навчальні трудшощі: методи навчання;
 • Дистанційне навчання: інструменти дистанційного навчання.

Учасник/учасниця:

 • підвищив (-ла) методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти; 
 • знає інструменти та сучасні підходи НУШ;
 • удосконалив (-ла) навички оцінювання здобувачів/здобувачок
 • удосконалив (-ла) навички організовувати інклюзивний освітній процес НУШ; 
 • використовує практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 200 грн. за реквізитами, які надійбуть після подачі заявки. 
 3. Після здійснення внеску надійде посилання на інформаційний лист;
 4. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».

День 1. ІНСТРУМЕНТИ ТА СУЧАНІ ПІДХОДИ НУШ - 1 грудня 2022 року

 • Методичні орієнтири вчителя НУШ. Сучасний дизайн уроку;
 • Діяльнісний підхід в НУШ;
 • Навчання на основі запитів;
 • Компетентнісно орієнтовані завдання.

День 2. ОЦІНЮВАННЯ НУШ - 2 грудня 2022 року

 • Види оцінювання в НУШ. Інструменти оцінювання;
 • Формувальне оцінювання: оцінювання для навчання;
 • Взаємооцінювання. Самооцінювання: оцінювання як навчання;
 • Підсумкове оцінювання: оцінювання результатів навчання.

День 3. ІНКЛЮЗІЯ НУШ - 3 грудня 2022 року

 • Слова важливі або що таке коректна термінологія;
 • Принципи навчання в інклюзивній освіті НУШ 5-6 класи;
 • Інтелектуальні, функціоналні та навчальні трудшощі: методи навчання;
 • Дистанційне навчання: інструменти дистанційного навчання.