Укр

Інструменти та сучасні підходи НУШ

Attractiveness:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Актуальність теми
star icon
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
star icon
Практико-орієнтованість
star icon

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти; ознайомити з методичними орієнтирами вчителя НУШ; розвивати навички створювати сучасний дизайн уроку; впроваджувати діяльнісний підхід на уроках НУШ; організовувати навчання на основі запитів учнів та учениць; створювати компетентнісно орієнтовані завдання; використовувати практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».

Subscribe
Інструменти та сучасні підходи НУШ
Developers / Program Developments: Громадська організації «Освіта без умов»; Артем Дудка - регіональний тренер НУШ; Анастасія Сомова - регіональна тренерка НУШ; Олена Майборода - регіональна тренерка НУШ; Ірина Ільченко - регіональна тренерка НУШ; Ольга Гуменюк - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП»; Вікторія Станецька - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП».
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification form:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: педагогічні працівники закладів загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти.
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Методичні орієнтири вчителя НУШ. Сучасний дизайн уроку;
 • Діяльнісний підхід в НУШ;
 • Навчання на основі запитів;
 • Компетентнісно орієнтовані завдання.

Учасник/учасниця:

 • знає основні засади концепції НУШ;
 • встановлює власні методичні орієнтири вчителя НУШ;
 • організовує навчальну діяльність за схемою сучасного дизайну уроку;
 • впроваджує діяльнісний підхід на уроках НУШ;
 • використовує технологію навчання на основі запитів учнів;
 • створює компетентнісно орієнтовані завдання;
 • використовує з практичним досвідом створення навчальних матеріалів.
 1. Учаснику/учасниці необхідно зареєструватися за посиланням та обрати дату участі у тренінгу 
 2. Подати заявку на НПМ EdWay;
 3. Після реєстрації надійде посилання на інформаційний лист;
 4. Реалізується програма на платформі ZOOM
 5. За результатами сертифікації протягом 15 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
ДатаТемаКількість годин
Уточнюються при реєстрації в google форміМетодичні орієнтири вчителя НУШ. Сучасний дизайн уроку5 годин
Діяльнісний підхід в НУШ
Навчання на основі запитів
Компетентнісно орієнтовані завдання
Сертифікація1 година