Укр

Інклюзія НУШ

Attractiveness:

star icon
Організація процесу
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Актуальність теми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Змістовність програми
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Практико-орієнтованість
star icon
Якість викладання
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Якість матеріалів
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти; сформувати навички вживання коректної термінології в інклюзивному освітньому процесі; удосконалити навички організації інклюзивного навчання в НУШ; ознайомити з методами навчання дітей з функціональними, інтелектуальними та навчальними труднощами; організовувати якісно навчання дітей з особливими освітніми потребами з використанням дистанційних технологій; використовувати практичний досвід у реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».

Subscribe
Інклюзія НУШ
Developers / Program Developments: Громадська організації «Освіта без умов»; Артем Дудка - регіональний тренер НУШ; Анастасія Сомова - регіональна тренерка НУШ; Олена Майборода - регіональна тренерка НУШ; Ірина Ільченко - регіональна тренерка НУШ; Ольга Гуменюк - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП»; Вікторія Станецька - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП».
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification form:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: педагогічні працівники закладів загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти.
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Слова важливі або що таке коректна термінологія;
 • Принципи навчання в інклюзивній освіті НУШ 5-6 класи;
 • Функціональні, інтелектуальні та навчальні труднощі: методи навчання;
 • Дистанційне навчання: інструменти дистанційного навчання.

Учасник/учасниця:

 • знає основні засади концепції НУШ;
 • використовує коректні терміни в інклюзивному освітньому процесі;
 • організовує інклюзивний освітній процес за концепцією НУШ;
 • використовує методи навчання дітей з інтелектуальними труднощами;
 • використовує методи навчання дітей з функціональними труднощами;
 • використовує методи навчання дітей з з навчальними труднощами;
 • організовує навчання дітей з ООП з використанням дистанційних технологій;
 • використовує практичний досвід.
 1. Учаснику/учасниці необхідно зареєструватися за посиланням та обрати дату участі у тренінгу 
 2. Подати заявку на НПМ EdWay;
 3. Після реєстрації надійде посилання на інформаційний лист;
 4. Реалізується програма на платформі ZOOM
 5. За результатами сертифікації протягом 15 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
ДатаТемаКількість годин
Уточнюються при реєстрації в google форміСлова важливі або що таке коректна термінологія5 годин
Принципи навчання в інклюзивній освіті НУШ 5-6 класи
Функціональні, інтелектуальні та навчальні труднощі: методи навчання
Дистанційне навчання: інструменти дистанційного навчання
Сертифікація1 година