Укр

Дискримінація. Прибрати, неможна нехтувати.

Ознайомлення педагогічнох спільноти STEM-школа Inventor Київ зі стратегіями та методами створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Subscribe
Developers / Program Developments: Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
Qualification form:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: Недискримінація та інклюзивність
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Сутність недискримінаційного підходу в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Форми дискримінації.

1.3. Практична частина

Модуль 2. Як транслюється дискримінація?

2.1. Недискримінаційне мовлення.

2.2. Роль культурних звичаїв, норм, ритуалів та свят у розповсюдженні дискримінаційних практик.

2.3. Організація середовища з урахуванням недискримінаційного підходу.

Учасниці/-ки ознайомляться із чинними вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного та інклюзивного підходів; навчаться розрізняти форми дискримінації; дізнаються яким чином в закладах освіти може транслюватись дискримінація, здобудуть вміння знаходити шляхи протидії дискримінаційним практикам.

Основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на вебінарі 29 грудня 2022 року (о 12.30);

– успішне складання підсумкового тесту – понад 70% правильних відповідей. Термін виконання сертифікаційної роботи з 29.12.2022 по 08.01.2023 року.

 

 

ДатаТема і змістКількість годин

29.12.2023

12:30

Модуль 1. Сутність недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Форми дискримінації.

1.3. Практична частина.

Модуль 2. Як транслюється дискримінація?

2.1. Недискримінаційне мовлення.

2.2. Роль культурних звичаїв, норм, ритуалів та свят у розповсюдженні дискримінаційних практик.

2.3. Організація середовища з урахуванням недискримінаційного підходу.

2 години 30 хвилин
29.12.2023-08.01.2023Самостійне опрацювання матеріалу2 години 30 хвилин
08.01.2023Сертифікація (тестування)1 година