Укр

Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН»

Attractiveness:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Актуальність теми
star icon
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
star icon
Практико-орієнтованість
star icon

Програма має на меті сформувати цілісне уявлення про концептуальні підходи і принципи, структуру і зміст навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) та користь систематичного використання практик СЕЕН в освітньому процесі та у власному житті; підготувати педагогічних / науково-педагогічних працівників/-иць до використання практик СЕЕН самостійно та разом з учнівством.

Subscribe
Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН»
Developers / Program Developments: ГО «ЕдКемп Україна», Save the Children International (Велика Британія).
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогічна фасилітація.
Qualification form:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Other: загальна середня освіта, менеджмент в освіті
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН» (12 годин)

ПОКЛИКАННЯ для входу у ЗУМ Перейти за покликанням

 

Сесія 1. «Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  2 години).

 • Знайомство зі структурою і авторами програми СЕЕН.
 • Три виміри і три рівні СЕЕН.
 • Наповнення і послідовність програми.
 • Співпереживання і взаємозалежність, тілесна грамотність і навички стійкості.
 • Негаразди і емоційні травми.
 • Стратегії допомоги собі: ресурсність, «миттєва допомога», малюнок доброти.

Сесія 2. «Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  2 години). 

 • Знайомство з частинами головного мозку і їхніми функціями, зонами стійкості, пригніченості і збудження.
 • Практики, які допомагають повернутися у зону стійкості– заземлення, зчитування, зміщення фокусу уваги у тілі, як їх проводити.
 • Використання аудіопрактик.
 • Знайомство з таблицею опису самовідчуттів.

Сесія 3. «Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  1 година)

 • Знайомство з системним рівнем програми СЕЕН.
 • Поціновування взаємозалежності, визнання спільності з людством і залученість до локальної і світової спільнот.
 • Виконання вправ на взаємозалежність.
 • Методика проведення занять зі створення учнівського проєкту на взаємозалежність.

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення онлайн-тестування за змістом проведеної онлайн-майстерки. Заповнення форми зворотного зв’язку (1 година).

 

учасниці/-ки ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН: дізнаються про методичні засади проведення занять з СЕЕН; навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН;  розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, побудови ефективної комунікації у роботі; дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями; удосконалять навички вдумливого слухання.

Перейти за покликанням для тих, хто хоче уточнити отримані знання або не були присутні онлайн з поважних причин: 

Перейти за покликанням ">Форма відвідування майстерки для осіб, які опановують зміст програми, в тому числі, шляхом перегляду записів сесій. Заповнення форми після перегляду пропущеного заняття є обов'язковим.   

Перейти за покликанням (форма зворотного зв'язку за підсумками сесій та самостійної роботи) буде відкрита з 27.01.2023 до  22.02.2023. Сертифікат видається за умови надання не менш 70% правильних відповідей. 

Перейти за покликанням (презентації до сесій). 

Матеріали для опрацювання в межах самостійної роботи: 

Перейти за покликанням . Якщо у Вас виникли запитання щодо впровадження СЕЕН або за змістом програми, Ви можете їх надіслати через форму збору запитань.   


ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА:
Оксана ДЕГТЯРЬОВА - фахівчиня з управління проєктами та програмами ГО«ЕдКемп Україна»
Тетяна ДРОЖЖИНА - фахівчиня з управління проєктами та програмами  ГО «ЕдКемп Україна».
Анна ЄФІМЦЕВА - методистка  ГО «ЕдКемп Україна».
Галина КАЛУЖНА - фахівчиня з програмного напряму ГО «ЕдКемп Україна».
Ганна ПЕТРУЧЕНЯ - фахівчиня з програмного напряму ГО «ЕдКемп Україна».
Олена СИНИЦИНА - помічниця керівника ГО «ЕдКемп Україна».

 

23.01.2023. Сесія 1. 

«Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми».

25.01.2023. Сесія 2. 

«Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості». 

27.01.2023. Сесія 3

«Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження». 

09.02.2023. Q&A сесія

 

27.01.2023 – 24.02.2023. Сертифікація.