Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Розвиток професійної компетентності керівних кадрів та педагогічних працівників зі створення системи моніторингу у закладі освіти.

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Developers / Program Developments:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • Other: Флешкурс

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Консультант
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі освітні галузі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із навчальним матеріалом до заняття 

2. Переглянути відеоурок 

2. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу за покликанням: 

3.Виконати практичну роботу: створити методичні вправи за темою за флешкурсу, врахувавши  ваш предмет викладання   та розмістити покликання в Google-формі після проходження тестування у розділі «Рефлексивний блок».

4.Також ви маєте можливість ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання.  

Режим доступу до курсу:

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

Після проходження курсу ви отримаєте

 • знання:
 • загальних засад моніторингу якості освіти як наукової галузі, його завдань на сучасному етапі;
 • наукових принципів організації та функцій педагогічного моніторингу;
 • нормативних вимог до обов’язкових напрямів системи моніторингу;
 • теоретичних і нормативних основ моніторингу .
 • уміння:
 • створювати програму моніторингового дослідження освітнього закладу;
 • доцільно обирати методи моніторингу.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу