Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Оцінювання в НУШ. Громадянська та історична освітня галузь

Формування в учительства знань та навичок, необхідних для якісного оцінювання досягнень здобувачів освіти з предметів громадянської та історичної освітньої галузі.

Оцінювання в НУШ. Громадянська та історична освітня галузь

Developers / Program Developments:

консультант Центру професійного розвитку - Віталій Дем'янчук

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель

List of common competencies:

 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Громадянська освіта
 • Історія
 • Правознавство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність

Нормативні документи та рекомендації щодо оцінювання в НУШ.

Функції, види, форми та основні принципи оцінювання предметів громадянської та історичної освітньої галузі.

Оцінювання учнів, які навчаються за сімейною формою навчання.

Після проходження курсу учасники зможуть:

 • орієнтуватися в нормативно-правовому забезпеченні оцінювання в НУШ;
 • удосконалити компетентність педагогічного партнерства між учасниками освітнього процесу;
 • враховувати види, форми та основні принципи оцінювання учнівства у викладанні предметів громадянської та історичної освітньої галузі НУШ;
 • реалізовувати прогностичну, організаційну та оцінювально-аналітичну компетентність.