Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Освіта під час криз: «Крок до майстерності»

Сприяти готовності педагогів до змін у професійній діяльності з учнівством середнього та старшого шкільного віку у воєнний та повоєнний час; формування та / або удосконалення компетентностей учительства, необхідних для вибудови власної траєкторії професійного розвитку та навчання впродовж життя; позитивне підкріплення мотивації до креативного та сталого самовдосконалення.

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

Коленченко Олена Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Методист

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: моделювання траєкторії професійного розвитку

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Модель педагога Нової української школи (2 год.)

Тема 1.1.  Встигати за світом: чому важливо навчатись упродовж  життя і як відповідати професійним стандартам. Вимоги та очікування щодо сучасного педагога.

Тема 1.2. Нові ролі вчителя: інноватор, фасилітатор, ментор, тьютор, коуч. 

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя (2 год.)

Тема 2.1. Професійні компетентності: знання, уміння, навички, досвід та ставлення.

Тема 2.2. Рівні професійної компетентності через призму власної моделі сучасного педагога.

Модуль 3. Самооцінювання власної професійної майстерності та вибудова траєкторії професійного розвитку (2 год.)

Тема 3.1. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації.

Тема 3.2.  Власна модель професійного зростання. 

Модуль 4. Креативність як основа  продуктивної діяльності (1,5 год.)

Тема 4.1. Онлайнові інструменти для натхненного вчительства. 

Тема 4.2.  Презентація власної траєкторії професійного розвитку. 

Сертифікація (0,5 год.)

 • подальший розвиток готовності педагогів до змін у професійній діяльності з учнівством середнього та старшого шкільного віку у воєнний час та період повоєнного відновлення;
 • моделювання власної траєкторії професійного зростання;
 • удосконалення професійних компетентностей, необхідних для вибудови і реалізації власної траєкторії професійного розвитку і навчання впродовж життя;
 • посилення мотивації до креативного та сталого самовдосконалення.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться 23.03.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 24.03.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням  

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням ">Покликання на форму відвідуваності

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, за підсумками кожного дня навчання заповнюється сертифікаційна форма.

Для успішного завершення навчання необхідно набрати не менше 75% правильних відповідей із загальної кількості запитань, що містимуть 4 сертифікаційні форми.

Перейти за покликанням

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 24.04.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Навчання буде проходити два  рази  на тиждень з 16:00 до 17:30 за розкладом:
ДатаТемаК-ть годин

Вид діяльності

 

Модуль  1.  Модель педагога Нової української школи

28 березня

16:00

Тема 1.1.  Встигати за світом: чому важливо навчатись упродовж  життя і як відповідати професійним стандартам. Вимоги та очікування щодо сучасного педагога.

Тема 1.2. Нові ролі вчителя: інноватор, фасилітатор, ментор, тьютор, коуч.

Сертифікація. Ч.1 

1,5 год.

 

 

 

 

 

0,5 год.

Лекція з елементами тренінгу

 

 

 

 

Сертифікація

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя

 

30 березня

16:00

Тема 2.1. Професійні компетентності: знання, уміння, навички, досвід та ставлення. 

Тема 2.2. Рівні професійної компетентності через призму власної моделі сучасного педагога

Сертифікація. Ч.2

1,5 год.

 

 

0,5 год.

Лекція з елементами тренінгу

 

 

Сертифікація

Модуль 3. Самооцінювання власної професійної майстерності та вибудова траєкторії професійного розвитку

04 квітня

16:00

Тема 3.1. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації  (0,75 год)

 

Тема 3.2.  Власна модель професійного зростання

Сертифікація. Ч.3 

1,5 год.

 

 

 

 

0,5 год.

Лекція з елементами тренінгу

 

 

 

 

Сертифікація

Модуль 4. Креативність як основа  продуктивної діяльності. 

06 квітня

16:00

Тема 4.1. Онлайнові інструменти для натхненного вчительства

Тема 4.2.  Презентація власної траєкторії професійного розвитку

Сертифікація. Ч.4

1,5 год.

 

 

 

0,5 год.

Лекція з елементами тренінгу

 

 

Сертифікація