Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Інструменти для дистанційного та інтерактивного навчання + штучний інтелект

Можливості платформ, що допомагають організувати якісне та цікаве для учнів навчання. Використання штучного інтелекту на уроках.

Інструменти для дистанційного та інтерактивного навчання + штучний інтелект

Developers / Program Developments:

Слівінська Ольга Олександрівна

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Біологія
 • Географія
 • Іноземна мова (англійська)
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Хімія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Колеги, що проходять навчання, мають постійну підтримку від мене, консультації, вільне спілкування зі мною.

Протягом практикуму учасники познайомляться з зовнішнім виглядом та можливостями застосування у роботі таких платформ: 

І зустріч:

 • Конструктор ребусів онлайн - створення яскравих ребусів.
 • Wordwall - створення інтерактивних вправ, кросвордів, вікторин, навчальних ігор.

ІІ зустріч:

 • Classroomscreen - можливості інтерактивної дошки.
 • Mentimeter - створення опитувань, хмар слів, діаграм.
 • Штучний інтелект - інтерв'ю з видатними особами.

Про користування платформою Canva (воно того варте) поцікавтеся на іншому моєму курсі “Canva для вчителя та учнів”. 

 

 

Після практикуму учасники зможуть самостійно створювати матеріали на зазначених платформах, використовувати їх під час очного та дистанційного навчання.