Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Толока Стійкості # 2/2023 (2 сезон). Говоримо мовою стійкості

Формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи у воєнні і післявоєнні часи; мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання; підвищення професійної компетентності з питань використання стратегій побудови й розвитку стійкості у школах і сім'ях; опанування мовою стійкості для проходження важких випробувань; розширення зони власної стійкості і стійкості спільноти учнівства, батьківства; формування навичок критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці. Експерт: Білл Ніколл — співдиректор Центру консультування і навчання стійкості, Нью-Гемпшир, США. Міжнародний тренер, консультант, автор Програми розвитку стійкості у підлітків

Толока Стійкості # 2/2023 (2 сезон). Говоримо мовою стійкості

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», Громадська служба миру – GIZ Україна

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

Зміст програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості EdCamp Ukraine #2/2023 (2 сезон)  Говоримо мовою стійкості» передбачає зустріч з експертом і роботу у форматі вебінар із частиною запитання-відповіді. Проводиться 18.05.2023 з 17:00 до 19:30.

Розклад події у PDF-форматі ось тут Перейти за покликанням Перейти за покликанням  

ПРЕЗЕНТАЦІЇ І МАТЕРІАЛИ Перейти за покликанням  

ВІДЕОЗАПИС толоки стійкості #2/2023 (2 сезон)  ДОСТУПНИЙ для безкоштовного перегляду з 19.05.2023 за покликанням Перейти за покликанням  

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку у плануванні та організації освітнього процесу у воєнний і післявоєнний час; отримають знання з  питань використання стратегій побудови й розвитку стійкості у школах і сім'ях; опанують прийоми застосування мови стійкості для проходження важких випробувань; вчитимуться формувати власну стійкість і стійкість дітей для допомоги подолання викликів сьогодення; формуватимуть навички критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості» ГО «ЕдКемп Україна» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням (форма буде активною з 19.05.2023. Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 28.05.2023.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 02.06.2023.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Толока стійкості #2/2023 (2 сезон)  Говоримо мовою стійкості» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.