Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Потужний інструмент навчання: використання інтерактивних дошок у сучасній освітній діяльності

Ознайомлення учасницького кола з основними принципами, методами планування та створення уроків з використанням інтерактивних дошок; оволодіння навичками застосування різноманітних інтерактивних інструментів, які доповнюють роботу з інтерактивними дошками; розвиток умінь створювати взаємодію з учнями за допомогою інтерактивних дошок, залучаючи їх до активної участі в процесі навчання.

Потужний інструмент навчання: використання інтерактивних дошок у сучасній освітній діяльності

Subject of advanced training:

Олена Трибко

Developers / Program Developments:

Трибко Олена Борисівна - вчителька інформатики та математики «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича» Помічнянської міської ради Кіровоградської області», вчитель-методист. Інструкторка академії CISCO, координаторка філіалу ДівчатаSTEM, менторка - волонтерка Code Club України.

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Методика викладання у початковій, основній та старшій школі.

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Тематичний план

Блок 1: Типи інтерактивних дошок та їх функціонал

 • Огляд різних типів інтерактивних дошок: сенсорні дошки, інтерактивні планшети, електронні дошки тощо.
 • Розгляд функціоналу і можливостей кожного типу інтерактивної дошки.
 • Демонстрація різних моделей інтерактивних дошок та їхніх характеристик.
 • Переваги використання інтерактивних дошок у порівнянні з традиційними методами навчання.

Блок 2: Розробка уроків з використанням інтерактивних дошок

 • Проектування і планування уроків, використовуючи інтерактивні дошки.
 • Використання спеціального програмного забезпечення для створення взаємодії на дошці.
 • Визначення мети, завдань, практичних вправ та інтерактивних елементів для кожного уроку.

Блок 3: Робота з інтерактивними інструментами

 • Огляд різноманітних інтерактивних інструментів, що доповнюють роботу з інтерактивними дошками (додатки, онлайн-ресурси, програмне забезпечення тощо).
 • Навчання використовувати інтерактивні інструменти для створення графіків, діаграм, інтерактивних вправ та ігор на дошці.

Блок 4: Взаємодія з учнями за допомогою інтерактивних дошок

 • Розвиток навичок активної участі учнів у процесі навчання через використання інтерактивних дошок.
 • Створення взаємодії між вчителем та учнями, використовуючи можливості інтерактивних дошок.
 • Стимулювання активності, співпраці та креативного мислення учнів за допомогою інтерактивних дошок.

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації буде ознайомлене з різними типами інтерактивних дошок, їх функціоналом та можливостями; вчителі/-ки отримають можливість поглибити свої навички розробки та планування уроків з використанням інтерактивних дошок, включаючи використання спеціального програмного забезпечення ; вчителі/-ки зможуть використовувати інтерактивні дошки як інструмент для успішного впровадження у своїй освітній практиці та для особистісного розвитку учнів та створення сприятливого середовища для навчання й росту.

Терміни проведення: 14.06.2023

Програма підвищення кваліфікації реалізовується тільки для педагогічного колективу «Ліцею №3 «Гармонія»  Помічнянської міської ради Кіровоградської області»  (за попереднім запитом).

Умови сертифікації:

 1. Подана заявка на навчання за програмою.
 2. Виконання практичної роботи - створення практичної вправи, або  інтерактивного завдання,  або використання спеціальних функцій інструментів, які можна виконати на інтерактивній дошці (виконання завдань до 19.06.2023).

Генерація документів про підвищення кваліфікації до 28.06.2023.

Документи розміщуються у Кабінет професійного зростання на платформі - розділ Мої можливості - вкладка Завершено;

 

Докладніше про отримання документа у Довідковому центрі EdWay за покликанням Перейти за покликанням