Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Толока Стійкості # 1/2022. Мистецтво спілкування з дітьми (онлайн-формат для самостійного опрацювання)

Формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи у воєнні і післявоєнні часи; мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання; підвищення професійної компетентності вчительства з питань планування та організації освітнього процесу і побудови комунікації з учнівством у воєнний і післявоєнний час; розширення зони власної стійкості і стійкості спільноти учнівства, батьківства; удосконалення навичок застосування практик здоров’язбереження, попередження та подолання стресу; формування навичок критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці. Експертка – Ребекка Ролланд, авторка книги «Мистецтво розмовляти з дітьми» (HarperOne, 2022).

Толока Стійкості # 1/2022. Мистецтво спілкування з дітьми (онлайн-формат для самостійного опрацювання)

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», Громадська служба миру – GIZ Україна

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

З вересня 2022 року команда EdCamp Ukraine запустила онлайн-формат подій зі стійкості, порозуміння, співпереживання — Толока стійкості. На подіях відбу- валися зустрічі із відомими експертками й експертами, де вчилися практикувати навички стійкості та розширювали власну зону «все гаразд».

З 10 липня до 13 серпня 2023 року Ви маєте можливість зміцнити власну стійкість а також отримати сертифікат про підвищення кваліфікації за будь-яку із Толок стійкості!

Зміст програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості EdCamp Ukraine #1/2022 Мистецтво спілкування з дітьми» передбачає зустріч з експеркою і робота у форматі вебінар із частиною запитання-відповіді. 

Розклад події у PDF-форматі ось тут Перейти за покликанням

ПРЕЗЕНТАЦІЇ І МАТЕРІАЛИ Перейти за покликанням

ВІДЕОЗАПИС толоки стійкості #1/2022 ДОСТУПНИЙ для безкоштовного перегляду за покликанням Перейти за покликанням

 

 

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку у плануванні та організації освітнього процесу у воєнний і післявоєнний час; ознайомляться з особливостями побудови комунікації з дітьми у складні часи; вчитимуться формувати власну стійкість і стійкість дітей для допомоги подолання викликів сьогодення; удосконалять навички застосування практик здоров’язбереження, попередження та подолання стресу; покращать навички критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості» ГО «ЕдКемп Україна» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 13.08.2023.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 25.08.2023.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Толока стійкості #1/2022  Мистецтво спілкування з дітьми» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.