Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Доготерапія - виховання і терапія за участю собак

У курсі "Доготерапія - навчання та терапія за допомогою собак", який є курсом підвищення кваліфікації, розглядаються види так званої доготерапії, стандарти роботи та практичні аспекти організації занять. Курс також розглядає трохи суперечливе, але дуже важливе питання, пов’язане з добробутом тварин, які «використовуються» на заняттях.

Доготерапія - виховання і терапія за участю собак

Developers / Program Developments:

Курс розроблений Монікою Дримайло, педагогом, терапевтом, зоопсихологом і практикуючим кінологом, ліцензованим, зокрема, Польською академією зоопсихології та терапії тварин, а також партнером Польської асоціації кінологічної терапії. Керівник та учасник численних курсів та конференцій, як польських, так і міжнародних.

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вихователь
 • Вожатий
 • Вчитель-реабілітолог
 • Інструктор з фізкультури
 • Педагог-організатор
 • Психолог
 • Старший вихователь
 • Старший вожатий

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Здоров’язбережувальна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу

Модуль 1: Дефініції доготерапії, види та стандарти роботи

Модуль 2: Доготерапія як допоміжний метод навчання, терапії та розвитку дитини

Модуль 3: Навчання із участю собак – практичні аспекти організації занять

Модуль 4: Добробут собаки-терапевта та правильний підбір собак для терапії

Модуль 5: Основи профілактики укусів

Модуль 6: Основи біхевіористики собаки

Під час курсу ви отримаєте знання в галузі:

 • теорії, що описують позитивний вплив собак на людей;
 • організація заходів з залученням собак;
 • ведення документації;
 • підбіру собак для занять;
 • вивчення поведінки собак;
 • правильне ставлення до тварин;
 • профілактика укусів.