Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Освіта під час криз: «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку»

Формування в учасницького кола системного уявлення про шляхи запровадження STEM-освіти в початковій школі; ознайомлення з матеріалами посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку» та методикою викладання; опанування базовим набором сценаріїв STEM-занять для учнів і учениць початкової школи.

Освіта під час криз: «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку»

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

• Ірина Потапенко – авторка посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку», співзасновниця ГО «СТЕМ ОСВІТА Україна», сертифікована тренерка програми Е2Young engeneers (Ізраїль), Science 4 us (США), Eduten FinMath (Фінляндія) та CTC Business today (Великобританія). • Арсен Новосад – директор ГО «СТЕМ ОСВІТА Україна», сертифікований коуч (ICF), спеціалізації в командному та трансформаційному коучингу (ССЕ). Сертифікований ТоР фасилітатор (ICA). • Тетяна Бойко – вчитель початкових класів Ліцею № 10 «Тріумф» м. Бердичева, вища кваліфікаційна категорія, "учитель-методист", освітня експертка, тренерка НУШ, членкиня експертної вчительської групи зі створення посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку».

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Методист

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Природознавство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ STEM ТА STEM-ОСВІТА? 

 • Якою є концепція STEM-освіти? 
 • Навіщо впроваджувати STEM-освіту в початковій школі? 
 • Хто і як може проводити STEM-урок? 

РОЗДІЛ 2. НА ЩО ТРЕБА СПИРАТИСЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ STEM В КЛАСІ? 

 • STEM-компетентнісне навчання 
 • STEM-грамотність та її компоненти 
 • Яким є STEM-грaмотне учнівство? 

РОЗДІЛ 3. ЯКІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ STEM-УРОКУ? 

 • Хто такий дослідник / дослідниця? 
 • Дослідницький підхід 
 • Стратегії та методи навчання під час упровадження наукових концепцій 
 • Інтегрований підхід 
 • Навчання на основі вивчення явищ (PhBL) 
 • Навчання на основі запитів (відкриттів) IBSE 

РОЗДІЛ 4. ЯК НАВЧАТИ STEM? 

 • Модель 5E 
 • Цикл занять 

РОЗДІЛ 5. ЯК І ЩО ОЦІНЮВАТИ НА УРОКАХ STEM? 

 • Про що говорить оцінювання і яким воно буває 
 • Ключові принципи формувального оцінювання 
 • Інструменти оцінювання 

 

Учасницьке коло:

 • сформувало системне уявлення про шляхи запровадження STEM-освіти в початковій школі; 
 • вивчило матеріали посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку»; 
 • ознайомилося з методикою викладання за матеріалами посібника; 
 • опанувало базовий набір сценаріїв STEM-занять для учнів і учениць початкової школи.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться до 14.08.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 14.08.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням  

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, виконується сертифікаційна робота.

Перейти за покликанням Перейти за покликанням  

 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 20.09.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Дата, часЗміст заняттяКількість годин

16 серпня

18:00-19:30

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ STEM ТА STEM-ОСВІТА? 

 • Якою є концепція STEM-освіти?
 • Навіщо впроваджувати STEM-освіту в початковій школі?
 • Хто і як може проводити STEM-урок?
1,5

18 серпня

18:00-19:30

РОЗДІЛ 2. НА ЩО ТРЕБА СПИРАТИСЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ STEM В КЛАСІ? 

 • STEM-компетентнісне навчання
 • STEM-грамотність та її компоненти
 • Яким є STEM-грaмотне учнівство?

Практична робота

1,5

23 серпня

18:00-19:30

РОЗДІЛ 3. ЯКІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ STEM-УРОКУ? 

 • Хто такий дослідник / дослідниця?
 • Дослідницький підхід
 • Стратегії та методи навчання під час упровадження наукових концепцій
 • Інтегрований підхід
 • Навчання на основі вивчення явищ (PhBL)
 • Навчання на основі запитів (відкриттів) IBSE 

Практична робота

2

25 серпня

18:00-19:30

РОЗДІЛ 4. ЯК НАВЧАТИ STEM? 

 • Модель 5E
 • Цикл занять

РОЗДІЛ 5. ЯК І ЩО ОЦІНЮВАТИ НА УРОКАХ STEM? 

 • Про що говорить оцінювання і яким воно буває
 • Ключові принципи формувального оцінювання
 • Інструменти оцінювання

Практична робота

2
до 28 серпняСертифікація1