Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Штучний інтелект у роботі вчителя: корисний інструмент чи загроза?

Мета програми полягає в тому, щоб ознайомити вчительство з можливістю використання штучного інтелекту в освіті, а також з потенційними ризиками та перевагами його використання. Учасники та учасниці програми дізнаються про те, як штучний інтелект може бути використаний для персоналізації навчання, надання зворотного зв'язку та оцінки знань учнівства, а також для створення віртуальних навчальних середовищ.

Штучний інтелект у роботі вчителя: корисний інструмент чи загроза?

Developers / Program Developments:

Думишинець Олександр Вікторович

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна, дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Майстер виробничого навчання

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Інформатика

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Тривалість: 1 година:
  • Вступ до ШІ та його потенціалу для освіти
  • Переваги використання ШІ в освіті
  • Ризиків використання ШІ в освіті
 • Тривалість: 4 години
  • Практичні аспекти використання ШІ в класі
  • Як розробити та використовувати ШІ-інструменти для навчання
  • Як оцінити ефективність ШІ-інструментів
 • Тривалість: 1 година
  • Майбутнє ШІ в освіті
  • Як вчителям підготуватися до використання ШІ в класі

 

 • Вчителі зможуть після завершення навчання:
 • визначити потенціал використання штучного інтелекту (ШІ) в освітньому процесі.
 • обговорити потенційні переваги та ризики використання ШІ в освіті.
 • розробити та використовувати наявні ШІ-інструменти для навчання.
 • оцінити ефективність ШІ-інструментів.
 • розробити стратегії для вирішення потенційних проблем, пов'язаних із використанням ШІ в освіті.
 • поглибити свої знання про ШІ та його потенціал для освіти.
 • розвинути навички, необхідні для ефективного використання ШІ в класі.
 • обмінятися досвідом з іншими вчителями щодо використання ШІ в освіті.
 • створити мережу однодумців, які зацікавлені в використанні ШІ в освіті.