Укр

Інклюзивне навчання: практикум для педагога

Ознайомити педагогів із особливостями проектування інклюзивного середовища, стратегіями викладання в інклюзивному класі; формувати систему інклюзивних цінностей, професійну мотивацію та готовність до роботи в інклюзивному класі.

Subscribe
Developers / Program Developments: Тренінговий центр "Простір змін" Інна Горбенко, психолог, кандидат педагогічних наук.
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
Qualification form:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Інструктор з фізкультури
 • Музичний керівник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: усі
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Змістовий модуль І. Філософія, основні принципи та підходи у формуванні інклюзивного середовища 

Тема 1. Сутність та філософія інклюзивного навчання.
Тема 2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. 

Тема 3. Формування інклюзивного освітнього середовища. 

Змістовий модуль ІІ. Організаційні умови та педагогічні технології інклюзивного навчання 

Тема 4. Універсальний дизайн у сфері освіти.

Тема 5. Розумне пристосування. Адатації та модифікації в освітньому середовищі

Тема 6. Командний підхід як основоположна умова організації інклюзивного навчання 

Тема 7. Діяльність асистента вчителя у забезпеченні супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Спільне викладання як освітня технологія. 

Тема 8. Технологія індивідуального планування. Алгоритм розроблення ІПР

Педагоги навчаться:

 • Формувати рівноправне і справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту.
 • Організовувати освітній процес у закладі загальної середньої освіти з урахуванням особливостей розвитку та потреб різних учнів; самостійно проводити уроки різних типів, обирати та застосовувати методи і методичні прийоми, різні форми та засоби навчання.
 • Застосовувати отримані знання при розв’язанні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій.
 • Аналізувати середовище через призму багатоманітності, що спрятиме формуванню толерантного ставлення до різних учнів, у тому числі з особливими освітніми потребами.