Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Онлайн-марафон “Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій вчителя в подоланні кризових станів та відновлення ресурсу”

Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій освітян задля трансформації шкільного середовища на більш мирне та підтримуюче. Підсилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників

Онлайн-марафон “Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій вчителя в подоланні кризових станів та відновлення ресурсу”

Developers / Program Developments:

Громадська організація "Дніпропетровське обласне об'єднання "Сила майбутнього"

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Педагогічне партнерство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Будуть проведені супервізії для учасників

Тренінг 1: 

Тема: Що таке соціально-емоційна компетентність та її значення в професійній діяльності вчителя? Техніки та стратегії, як вчителі керують своїми емоціями та стресом.

Опис: Тренінг присвячений знайомству учасників один з одним та надбаннями проекту. Учасники знайомляться з переліком компетенцій вчителя та теорією Чотирьох Крил та аналізують ситуацію у власних коллективах за допомогою інструмента Навігатор. Також отримують базові навички зі стрес-менеджменту та емоційного відновлення. 

 Тренінг 2: 

Тема: Розвиток комунікативних навичок та взаємодії з колегами та адміністрацією. Використання медіа-технологій для підтримки соціально-емоційного добробуту освітян.

Опис: На тренінгу досліджуються та розвиваються СЕП компетенції, які необхідні учасникам для створення підтримуючих груп для вчителів у власних колективах. Учасники дізнаються про стадії розвитку групи та основні потреби та ситуації, які виникають на початку діяльності групи. Також учасники обмінялись досвідом та власними практиками для знайомства та об'єднання колективів. Учасники діляться на пари для взаємопідтримки між тренінгами.

Тренінг 3:

 Тема: Розуміння впливу кризових ситуацій на соціально-емоційний стан вчителя та способи подолання негативних емоцій.

Створення персонального плану підтримки та розвитку соціально-емоційної компетентності.

 Опис: Учасники вибудовують внутрішню сталість, пов'язану з діяльністю Митців Згоди, оформуючи її у нову роль. Як, спираючись на цю роль, допомогати собі та оточуючим в кризових станах. Теорія чотирьох крил для оцінки власних станів. Аспект “Співтворчість” з теорії Чотирьох Крил як ресурс для ефективного реагування на кризові події. Практики самопідтримки та розвиток психологічної гнучкості учасників. 

 Тренінг 4: 

 Тема: Практичні підтримуючі заняття щодо підтримки учнів (педагогів) у складних життєвих ситуаціях та відновлення ресурсів.

Створення мирного шкільного середовища у своєму закладі.

Закінчення марафону. Підведення підсумків. Зворотній зв'язок.

 

 Опис: Надання практичних інструментів для  підтримуючих занять для учнів (педагогів) у складних життєвих ситуаціях та відновлення ресурсів.

Практики інтеграції та асиміляції досвіду. Дослідження надбання проекту, через особисту рефлексію.Розбудова майбутніх планів та колаборацій. Я і спільнота Митців Згоди. Життя проекту учасників після закінчення навчання. 

Розвинуті соціально-емоційно-партнерських компетентності учасників навчання задля трансформації освітнього середовища на більш мирне та підтримуюче. Розвинута резильєнтність за рахунок володіння техніками посилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.

Онлайн-марафон “Розвиток соціально-емоційно-партнерських  компетенцій вчителя в подоланні кризових станів та відновлення ресурсу” з лекціями, робота в групах. В онлайн марафоні візьмуть участь 3 групи по 15 осіб. По 1 групі на місяць.

Учасники онлайн-марафону отримають теоретичні знання з питань створення мирного шкільного середовища та отримають підтримку для відновлення власного ресурсного стану. В результаті проходження завдань в рамках марафону учасники розвинуть свої соціально-емоційно-партнерські компетенції.

Марафон: структура - 4 тижня - на кожний тиждень по 2 відео

Освітяни отримають знання і навички для організаціїї і проведення підтримуючих груп для освітян


 

1 група - вересень

2 група - жовтень

3 група - листопад