Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Ненасильницьке спілкування. Навички ННС/ННК з учнями.

Надати алгоритм дій з ненасильницького спілкування та ненасильницької комунікації з учнями закладу освіт

Ненасильницьке спілкування. Навички ННС/ННК з учнями.

Developers / Program Developments:

Думишинець Олександр Вікторович - тренер НУШ для базової школи

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Загальноосвітня

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

• Ненасильницьке спілкування в контексті навчальної діяльності 

• Медіація: Попередження та вирішення конфліктів у шкільному середовищі 

• Критика за моделю ННС

Учасники та учасниці опанують: 

• ефективні інструменти ненасильницького спілкування, 

• сучасні комунікативні методики та зможуть їх використовувати у своїй вчительській практиці