Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН»

Програма має на меті сформувати цілісне уявлення про концептуальні підходи і принципи, структуру і зміст навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) та користь систематичного використання практик СЕЕН в освітньому процесі та у власному житті; підготувати педагогічних / науково-педагогічних працівників/-иць до використання практик СЕЕН самостійно та разом з учнівством.

Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН»

Developers / Program Developments:

Університет Еморі (США), ГО «ЕдКемп Україна».

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогічна фасилітація.

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Other: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН» (12 годин)

ПОКЛИКАННЯ для входу у ЗУМ Перейти за покликанням

Час проведення вебінарів – з 15.30 до 17.30

 

Сесія 1. «Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  2 години).

 • Знайомство зі структурою і авторами програми СЕЕН.
 • Три виміри і три рівні СЕЕН.
 • Наповнення і послідовність програми.
 • Співпереживання і взаємозалежність, тілесна грамотність і навички стійкості.
 • Негаразди і емоційні травми.
 • Стратегії допомоги собі: ресурсність, «миттєва допомога», малюнок доброти.

Сесія 2. «Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  2 години). 

 • Знайомство з частинами головного мозку і їхніми функціями, зонами стійкості, пригніченості і збудження.
 • Практики, які допомагають повернутися у зону стійкості– заземлення, зчитування, зміщення фокусу уваги у тілі, як їх проводити.
 • Використання аудіопрактик.
 • Знайомство з таблицею опису самовідчуттів.

Сесія 3. «Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  1 година)

 • Знайомство з системним рівнем програми СЕЕН.
 • Поціновування взаємозалежності, визнання спільності з людством і залученість до локальної і світової спільнот.
 • Виконання вправ на взаємозалежність.
 • Методика проведення занять зі створення учнівського проєкту на взаємозалежність.

Консультаційні вебінари  (Q&A сесії) - 6 годин.

 

Самостійна робота: розробка індивідуального плану впровадження СЕЕН у закладі освіти (6 год.)

 

СЕРТИФІКАЦІЯ

Онлайн-тестування за змістом проведеної онлайн-майстерки з наданням індивідуального плану впровадження СЕЕН у закладі освіти. Заповнення форми зворотного зв’язку (2 години).

 

учасниці/-ки ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН: дізнаються про методичні засади проведення занять з СЕЕН; навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН;  розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, побудови ефективної комунікації у роботі; дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями; удосконалять навички вдумливого слухання.

Покликання на відеозаписи сесій для тих, хто хоче уточнити отримані знання або не були присутні онлайн з поважних причин: 

Перейти за покликанням для осіб, які опановують зміст програми, в тому числі, шляхом перегляду записів сесій. Заповнення форми після перегляду пропущеного заняття є обов'язковим.   

Перейти за покликанням (форма зворотного зв'язку за підсумками сесій та самостійної роботи) буде відкрита з ……… по …….. Сертифікат видається за умови надання не менш 70% правильних відповідей. 

Матеріали сесій онлайн-майстерки (презентації до сесій). 

Матеріали для опрацювання в межах самостійної роботи: 

Перейти за покликанням ). Якщо у Вас виникли запитання щодо впровадження СЕЕН або за змістом програми, Ви можете їх надіслати через форму збору запитань.   


ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА:
Тетяна ДРОЖЖИНА - фахівчиня з управління проєктами та програмами  ГО «ЕдКемп Україна».
Вікторія ГРИНЬКО - сертифікована тренерка СЕЕН, професорка Донбаського державного педагогічного університету

 

Час проведення вебінарів – з 15.30 до 17.30

_________2023. Сесія 1. 

«Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми».

_________2023. Сесія 2. 

«Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості». 

________2023. Сесія 3

«Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження». 

_________2023. Консультаційні вебінари (Q&A сесії)
Початок о 16.00.

 

_________2023. Самостійна робота.

 

_________2023. Сертифікація.