Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Copy: Цифровізаційні лайфхаки: технології та інструментарій якісної організації освітнього процесу в НУШ

Стимулювати учительство закладів загальної середньої освіти, працівників/працівниць закладів та установ позашкільної освіти до опанування та усвідомленого використання цифрових технологій та інструментарію якісної організації дистанційного й змішаного навчання в освітньому процесі засобами авторських відсебецій (лайфхаків).

Copy: Цифровізаційні лайфхаки: технології та інструментарій якісної організації освітнього процесу в НУШ

Developers / Program Developments:

Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області Калуське міськрайонне відділення Української бібліотечної асоціації Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дуальна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Керівник студії
 • Методист
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Other: Працівники галузей освіти й культури, які навчають дітей, підлітків, юнь.

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Історія
 • Креслення
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Технології
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізична культура
 • Other: Іноземні мови, бібліотечна справа

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Створення методико-дидактичної електронної бази для різних предметів.

Взаємомайстерки.

Л/Т* - лекційно-тренінгові заняття, П** - практичні заняття, СР*** - самостійна робота

Назва / зміст модуля

 Тривалість 

Л/Т*П**С/Р***
Модуль вступний. Освітні тренди педагогів/педагогинь майбутнього.                 32-1

Модуль 1. Цифровізаційні орієнтири           

1.1. Наша "цифрова" обізнаність: тут і зараз:

 • вступне анкетування “Мій арсенал цифровізаційних уподобань, умінь і навичок”;
 • аналіз відповідей;
 • практикум із освоєнням інструментів і застосунків Google.

1.2. Поведінка людини у формулах і моделях: комунікація. 

1.3. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ: кроки в Україні для рівного доступу до освіти... й учителювання. 

1.3.1. Цифрові навчальні інструменти від Microsoft в освіті. 

1.3.2. Система "Єдина школа" (електронні журнали) (авторка Лідія Іляш, заступниця директора з навчально-виховної роботи).

1.3.3. Освітній серіал для вчителів, які прагнуть опанувати онлайн-інструменти для ефективних та захопливих уроків.                                 

1.3.4. Блог УКУ - помічник учительського "цифрування".        

10226

Модуль 2. 

Цифровізаційне навчальне проєктування 

2.1. Ресурсно-методичний практикум освітньої цифровізвції сьогодення.

2.1.1. Освітні проєкти ("На урок" / "Всеосвіта", Всеукраїнська школа оплайн (ВШО)).

2.1.2. Гугл-ресурси: “Форма”, “Meet”, "Клас", “Padlet”, Mentimeter, Wordwall.

2.1.3. Учитель - "візуал-центр": Meet + FreeCam = відеозвіт педагогічного щодення. 

2.1.3. "Canva" - дизайнерсько-дидактична платформа сучасного/сучасної педагога/педагогині: працюємо осібно й у групі): як скористатися наповну?. 

2.1.4. Classtime –  гнучка онлайн-платформа на допомогу учительству для проведення онлайн-оцінювання знань і миттєво оцінити прогрес класу і кожного учня/учениці індивідуально. 

10226

Модуль 3. Презентаційно-підсумковий

3.1. Представлення напрацюваньсамостійно створених методико-дидактичних/презентаційних електронних продуктів «Вернісаж цифрових продуктів (захист індивідуально-групових проєктів)».                  

3.2. Взаємооцінювання самостійно створених методико-дидактичних/презентаційних електронних продуктів.

3.3. Фасилітаційна бесіда. Обговорення результатів курсу.

5-14
Сертифікація2--2
 

30

6

5

19

учасники й учасниці здобудуть чи удосконалять уміння й навички самостійно створювати цифрові навчальні, презентаційні, методико-дидактичні продукти.

Усі учасники й учасниці за бажанням отримають розлогий кваліфікований зворотний зв'язок щодо покращання результатів сертифікаційної роботи й удосконалення самостійно створених цифрових продуктів, матимуть можливість отримувати консультації в посткурсовий період.

1-а навчальна група

16-21.01.2022. Реєстація учасників/учасниць, Формування груп. Створення спільноти в застосунку "Клас".

Постійно для всіх груп (за 2 дні до поч. навчального курсу). Уточнення програмних нюансів, остаточне узгодження їх із учасниками/учасницями на навчальній платформі "Клас".

Постійно для всіх груп ( 5 днів до закінчення навчального курсу). Виконання сертифікаційного завдання. 

Постійно для всіх груп (5-6 днів після закінчення навчального курсу).. Перевірка сертифікаційних робіт. Створення бази учасників/учасниць сертифікації. 

Постійно для всіх груп (до 10 днів після перевірки сертифікаційних робіт). Генерація документів про підвищення кваліфікації на платформі. 

Постійно для всіх груп (5 днів після генерації документів про підвищення кваліфікації ). Розсилання згенерованих документів про підвищення кваліфікації .