Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Підготовка шкільних адміністраторів / адміністраторок до проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН)

Поглибити знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; сформувати навички організації та проведення моніторингових досліджень в закладах загальної середньої освіти; опанувати практичні алгоритми проведення ДоСЕН.

Підготовка шкільних адміністраторів / адміністраторок до проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН)

Developers / Program Developments:

Національний центр ДоСЕН в Україні — Громадська організація «ЕдКемп Україна» у співпраці з Державною службою якості освіти України. Партнери дослідження — Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, команда PISA Українського центру оцінювання якості освіти, Інститут освітньої аналітики. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародної організації Plan International.

Main train directions:

 • Other: моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Qualification form:

 • на робочому місці

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

 

ЗмістФорма
1. 

Модуль 1. Загальні відомості про міжнародне моніторингове Дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. 

 

 

Самостійна робота - 2 год. 

2. 

Модуль 2. Готуємося до польового етапу ДоСЕН.

Про формування вибірки ЗЗСО. Про дві когорти учасників / учасниць дослідження. Алгоритм первинного збору відомостей про школи-учасниці ДоСЕН.

Робота з формування вибірки учасників / учасниць дослідження.

Про заповнення первинних форм з інформацією про 10-річних та 15-річних учнів / учениць. Про заповнення форм з інформацією про вчительство модульних класів. 

Практична робота – 8 год.
3.

Модуль 3. Алгоритм проведення ДоСЕН.

Ознайомлення з інструкціями шкільних адміністраторів / адміністраторок (ША). Документація і порядок звітування. 

Вебінари – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.

4.

Модуль 4. Проведення польового етапу дослідження у закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Визначення готовності закладу освіти до проведення ДоСЕН. 

Комунікація під час проведення дослідження. Особливості організації та проведення ДоСЕН у ЗЗСО. Підготовка документації.

Вебінар – 2 год.

Практична робота - 12 год.

 

5.Модуль 5. Сертифікація.2 год.
   

Учасниці/-ки поглибили знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; сформували навички організації та проведення моніторингових досліджень в закладах загальної середньої освіти; опанували практичні алгоритми проведення ДоСЕН.

 

 

 

 

Сертифікація: 

 • організація і проведення дослідження у закладі загальної середньої освіти;
 • успішне виконання сертифікаційного завдання (звітня документація  після проведення ДоСЕН).
ЗмістДатаФорма
1

Модуль 1. Загальні відомості про міжнародне моніторингове Дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. 

 

до 26.04.2023

 

Самостійна робота - 2 год. 

2. 

Модуль 2. Готуємося до польового етапу ДоСЕН.

Про формування вибірки ЗЗСО. Про дві когорти учасників / учасниць дослідження. Алгоритм первинного збору відомостей про школи-учасниці ДоСЕН.

Заповнення первинних форм з інформацією про 10-річних та 15-річних учнів / учениць. Заповнення форм з інформацією про вчительство модульних класів. 

до 10.05.2023Практична робота – 8 год.
3. 

Модуль 3. Алгоритм проведення ДоСЕН.

Ознайомлення з інструкціями шкільних адміністраторів / адміністраторок (ША). Документація і порядок звітування. 

17.08.2023

Вебінари – 2 год.

Самостійна робота – 2 год.

4.

Модуль 4. Проведення польового етапу дослідження у закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Визначення готовності закладу освіти до проведення ДоСЕН. 

Комунікація під час проведення дослідження. Особливості організації та проведення ДоСЕН у ЗЗСО. Підготовка документації.

 

06.09.2023

Вебінар – 2 год.

Практична робота - 12 год.

 

5.Модуль 5. Сертифікація.до 31.10.20232 год.