Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

«Технологічна картка онлайн-уроку»

розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян

«Технологічна картка онлайн-уроку»

Developers / Program Developments:

Освітній центр "Школа успіху" (Тетяна Бутурулим)

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Українська література
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Надання індивідуальних консультацій через електронну пошту й телеграм.

Здобувач освіти знає структуру та особливості змістового наповнення технологічної карти онлайн-уроку; уміє створювати проєкт сучасного формату віртуального заняття; розуміє особливості констуювання тестів, ігор, вправ, опитувань, коміксів, роликів із допомогою онлайн-сервісів; застосовує інтегрований підхід у процесі конструювання технологічної картки онлайн-уроку.

Сертифікат (30 год) отримають учасники, що виконають не менше 70% домашніх завдань та виконають контрольне тестування.

Постійно.

Отримання сертифікату (30 годин).