Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Професійна компетентність молодих вихователів ЗДО

Удосконалення загальних та фахових компетентностей вихователів ЗДО щодо організації освітнього процесу. Важливо! У разі, коли після підтвердження заявки не приходить лист-підтвердження на вказану Вами електронну пошту, перейдіть за покликанням: https://kursy.centrosvity-kolomyia.org.ua (ім'я входу - ваша електронна пошта, пароль - був Вами створений при першій реєстрації на цій платформі).

Професійна компетентність молодих вихователів ЗДО

Developers / Program Developments:

в.о. директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Ірина Грицюк, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Христина Терновецька

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вихователь

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Дошкільна освіта

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Модуль 1. Теоретичний зміст дошкільної освіти

Модуль 2. Організація освітнього процесу в ЗДО

Модуль 3. Умови підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників ЗДО

- знати стратегії, структуру, цілі, зміст і завдання законодавства з питань дошкільної освіти;

- здійснювати суб'єкт-суб'єктну взаємодію й міжособистісне спілкування з дітьми дошкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;

- впроваджувати інноваційні педагогічні технології в освітній процес закладу освіти;

- вміти адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.