Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Підготовка фахівців / фахівчинь з моніторингу якості проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН). Теоретико-практичний курс.

Поглибити знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; опанувати алгоритми проведення ДоСЕН; сформувати навички спостереження за процедурами адміністрування ДоСЕН.

Підготовка фахівців / фахівчинь з моніторингу якості проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН). Теоретико-практичний курс.

Developers / Program Developments:

Національний центр ДоСЕН в Україні - Громадська організація «ЕдКемп Україна» у співпраці з Державною службою якості освіти України. Партнери дослідження: Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, команда PISA Українського центру оцінювання якості освіти, Інститут освітньої аналітики. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародної організації Plan International

Main train directions:

 • Other: моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Qualification form:

 • на робочому місці

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

 

ЗмістФорма
1. 

Модуль 1. Загальні відомості про міжнародне моніторингове Дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. Алгоритм проведення ДоСЕН.

 

 

Вебінар – 4 год.

2.

Модуль 2. 

Ознайомлення з інструкціями інструкторів / інструкторок дослідження (ІД),  шкільних адміністраторів / адміністраторок (ША). Вивчення інструкції фахівця / фахівчині з моніторингу якості.

 

Самостійна робота – 3 год.

3.

Модуль 3. Участь у польовому етапі дослідження у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Спостереження за процедурами проведення ДоСЕН у ЗЗСО. Підготовка звітної документації.

 

 

Практична робота - 4 год.

 

4.Модуль 4. Сертифікація.1 год.
   

Учасниці/-ки поглибили знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; опанували алгоритми проведення ДоСЕН; сформували навички спостереження за процедурами адміністрування ДоСЕН.

 

 

 

 

Сертифікація: 

 • моніторинг якості проведення дослідження у закладі загальної середньої освіти;
 • успішне виконання сертифікаційного завдання (звітня документація  після моніторингу проведення ДоСЕН).
ЗмістДата Форма
1. 

Модуль 1. Загальні відомості про міжнародне моніторингове Дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. Алгоритм проведення ДоСЕН.

 

15.08.2023

06.09.2023

 

Вебінари – 4 год.

2.

Модуль 2. 

Ознайомлення з інструкціями інструкторів / інструкторок дослідження (ІД),  шкільних адміністраторів / адміністраторок (ША). Вивчення інструкції фахівця / фахівчині з моніторингу якості.

до 15.09.2023

 

Самостійна робота – 3 год.

3.

Модуль 3. Участь у польовому етапі дослідження у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Спостереження за процедурами проведення ДоСЕН у ЗЗСО. Підготовка звітної документації.

 

15.09 -06.10.2023

 

Практична робота- 4 год.

 

4.Модуль 4. Сертифікація.до 31.10.20231 год.