Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Усесвітній День Гідності в Україні 2023 (організація і проведення)

Сформувати цілісне уявлення про організацію заходів до Всесвітнього Дня Гідності в Україні у 2023 році; підготувати освітян до використання запропонованих вправ, завдань, відео, ігр з молоддю в освітньому процесі; здійснити апробацію запропонованого Путівника Усесвітнім Днем Гідності для роботи з молоддю в темі гідності у закладах загальної середньої освіти України.

Усесвітній День Гідності в Україні 2023 (організація і проведення)

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна» за підтримки федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» Civil Peace Service Ukraine - GIZ ZFD, у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Офісом освітнього омбудсмена України.

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

Зміст програми підвищення кваліфікації «Усесвітній День Гідності в Україні 2023» передбачає:

 1. Участь в орієнтаційному вебінарі  «Як провести ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГІДНОСТІ у своєму закладі освіти з 21 листопада до 10 грудня 2023 року» (10.11.2023, з 16:00 до 19:00).
 2. Організація заходів до Усесвітнього Дня Гідності і апробацію з учнівством / студенством Путівника Усесвітнім Днем Гідності 2023 у період з 21.11.2023 до 10.12.2023.
 3. Звітування за участь в ініціативі до 10.12.2023.

КОРИСНІ ПОКЛИКАННЯ 

ВІДЕОЗАПИС орієнтаційого вебінару ДОСТУПНИЙ для безкоштовного перегляду за покликанням Перейти за покликанням

 

Учасниці/-ки навчаться застосовувати у малих і великих групах пропоновані вправи і обговорення з теми гідності, патріотизму, принципів гідної поведінки; розширять розуміння та вдосконалять навички застосування етичного та правничого аспектів в освіті, гідності, критичного та системного мислення, оцінки ризиків, ефективної комунікації та співпраці; дізнаються про нові можливості створення атмосфери взаєморозуміння і гідності в школі.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Усесвітній День Гідності в Україні 2023» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням (форма буде активною з 22.11.2023). Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 18.12.2023.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 25.12.2023.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Усесвітній День Гідності в Україні 2022» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.