Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Цифрова компетентність учителів у рамках проєкту "Школу-вгору"

"Школу-вгору" - відповідь на потребу продовжувати якісну освіту в онлайн-форматі. Програма допомагає дізнатися про використання цифрових технологій, сервісів, застосунків для підготовки та проведення уроків, оцінювання успішності учнів і покращення онлайн-освіти.

Цифрова компетентність учителів у рамках проєкту "Школу-вгору"

Developers / Program Developments:

Проєкт "Школу-вгору" розроблений міжнародними та українськими експертами, експертками, вчителями, тренерами та психологами. Програма спрямована на розвиток цифрових компетентностей освітян та психосоціальну підтримку учнів.

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна, дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Біологія
 • Географія
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Фізична культура
 • Хімія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Супервізійні зустрічі. Консультації.

ПРОГРАМА «ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНIСТЬ УЧИТЕЛIВ»

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ, ОЦIНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦIЯ

Програма складається з тематичних модулів. Усього модулів 5. 

Модуль 1_Інклюзія  та мистецтво - це міст для самовираження та рівності

Модуль 2_Як оцінювати без оцінок: покрокова інструкція вчителя Нової української школи

Модуль 3_Цифровий кейс учителя

Модуль 4_Креативність в обʼєктиві: відкрийте світ арт-квестів

Модуль 5_Штучний інтелект трансформує світ

Після перших 4 модулів усі учасники пройдуть модульний тест для оцінювання.

Усі учасники складатимуть модульний тест на оцінку після кожного модуля. Кожен тест оцінюється у 6 балів, а прохідною оцінкою є 3. Учасники, які отримають 2 або менше балів, не пройдуть оцінювання.

Щоб закінчити програму та отримати сертифікат про закінчення, учасникам потрібно пройти всі модульні оцінювання; за потреби повторний тест слід надати тим, хто не пройшов оцінювання.

Учасники, які відвідували вебінари, тренінги, заняття, але не змогли пройти всі модульні оцінювання, повинні отримати сертифікат про відвідування.

Після закінчення програми кожному учаснику слід заповнити форму зворотного зв’язку.

 

Навчання освітян в програмі “Школу-вгору”, напрям "Цифрова компетентність учителів" за 5 модулями має на меті досягнення конкретних результатів і розвиток важливих навичок та компетенцій. Ось очікувані результати для кожного модуля:

Модуль 1_Інклюзія та мистецтво- це міст для самовираження та рівності:

 • Розуміння важливості інклюзії в освіті та її ролі в створенні рівних можливостей для всіх учнів.
 • Здатність використовувати мистецтво як інструмент самовираження і розвитку учнів з різними потребами.
 • Оволодіння практичними стратегіями для створення інклюзивного навчального середовища.

Модуль 2_Як оцінювати без оцінок: покрокова інструкція вчителя Нової української школи

 • Розуміння змін в системі оцінювання та орієнтація на формат оцінювання "без оцінок" відповідно до Нової української школи.
 • Здатність розробляти ефективні методики оцінювання, спрямовані на розвиток ключових компетенцій учнів.
 • Вміння проводити об'єктивну оцінку на основі критеріїв успішності та процесуального навчання.

Модуль 3_Цифровий кейс учителя:

 • Освоєння цифрових інструментів та технологій для покращення навчального процесу.
 • Здатність розробляти та впроваджувати цифрові кейси для підтримки навчання та сприяння активній участі учнів.
 • Розуміння засобів інтерактивного навчання та використання їх у педагогічній практиці.

Модуль 4_Креативність в обʼєктиві:відкрийте світ арт-квестів

 • Розвиток креативних навичок та здатності стимулювати креативність учнів.
 • Оволодіння методами організації арт-квестів та інших креативних проєктів у навчальному процесі.
 • Здатність створювати стимулюючі та розвиваючі завдання для розвитку творчого мислення учнів.

Модуль 5_Штучний інтелект трансформує світ:

 • Розуміння концепції штучного інтелекту та його ролі у сучасному світі та освіті.
 • Здатність ідентифікувати можливості використання штучного інтелекту в навчальному процесі.
 • Вміння інтегрувати інструменти штучного інтелекту для покращення навчання та персоналізації освіти.

Загальні очікувані результати:

 • Підвищення цифрової компетентності вчителів.
 • Зростання якості навчання та підвищення активності учнів.
 • Сприяння інклюзивному навчанню та розвитку усіх учнів.
 • Зміна підходів до оцінювання та розвиток оцінювання "без оцінок".
 • Підтримка розвитку креативності та творчого мислення учнів.
 • Збільшення усвідомленості щодо потенціалу штучного інтелекту в освіті.

Загальною метою цього курсу є підготовка освітян до викликів сучасного освітнього середовища та розвиток їхніх навичок і компетенцій для кращого навчання та розвитку учнів.

 

23 березня 2023 - 31 грудня 2023