Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Філософія освіти: як приборкати тривожність та знайти своє покликання?

Мета цього курсу – надати інструменти для досягнення внутрішнього спокою, який є фундаментом для ясності думок та кращого розуміння власного покликання, розвиток SoftSkills

Філософія освіти: як приборкати тривожність та знайти своє покликання?

Developers / Program Developments:

ВМГО "Союз обдарованої молоді"

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

List of professional competencies:

 • Громадянська освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Other: викладач закладу вищої освіти

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Як проходить навчання?

 

Щотижня на вашу електронну пошту надсилатиметься відео з новою лекцією. По завершенню кожної лекції ви маєте можливість надіслати запит для отримання індивідуальних вправ, які стануть вашими настановами на наступний тиждень. 

 

Додатково, ми організовуємо щотижневі тридцятихвилинні онлайн-сесії в ZOOM, куди ви можете приєднуватись за власним бажанням, щоб поставити питання та обговорити пройдений матеріал.

 

Оскільки курс орієнтований на особистісний розвиток, я буду надавати вам свою повну підтримку протягом усіх 6 тижнів навчання.

 

Після курсу вас буде запрошено до Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз обдарованої молоді" та всі спільноти.

 

 

Програма курсу (2й набір)

 

Курс складається з 6 лекцій, по одній на тиждень.

 

Після кожної лекції є домашнє завдання, яке кожен отримує індивідуально — певна практика, яка допоможе втілити прослухане у власне життя.

 

Філософія освіти без практики не має сенсу. Домашні завдання цікаві та допоможуть змінити життя на краще.

 

Тиждень 1. Як приборкати тривожність та знайти спокій? Уроки стоїцизму

Ми розглянемо, як стоїчна філософія може допомогти нам керувати нашими емоціями та знаходити спокій у складних ситуаціях.

 

Тиждень 2. Як жити під час війни? Евдемонія у світогляді Арістотеля

Тут ми дослідимо, як аристотелівське розуміння щастя та благополуччя може бути застосоване навіть у найскладніших умовах, таких як війна.

 

Тиждень 3. Як знайти гідну роботу? Григорій Сковорода і «сродна праця»

Ми звернемося до ідей Григорія Савича Сковороди про знаходження праці, яка відповідає нашим природним схильностям та покликанню.

 

Тиждень 4. Як зрозуміти свої цінності? Ніцше про три символічні етапи "верблюд", "лев" і "дитина"

Ми обговоримо, як концепція Ніцше про надлюдину через три символічні етапи допомагає нам усвідомити та переосмислити власні цінності.

 

Тиждень 5. Як відчути впевненість у майбутньому? Екзистенціалізм Серена К'єркегора

Тут ми дослідимо, як екзистенціалізм Серена К'єркегора може допомогти нам знаходити впевненість у майбутньому, незважаючи на невизначеність життя.

 

Тиждень 6. Техніки та вправи для спокою та пошуку себе

На закінчення, я продемонструю практичні техніки та вправи, які допоможуть вам у перестати тривожитись та знайти ваше покликання.

Ознайомлення зі східними та західними методиками знаходження внутрішнього спокою


 

Перейти за покликанням ">

Вивчення ефективних методів самовдосконалення, які сприяють пошуку вашого покликання


 

Перейти за покликанням ">

Освоєння технік для відточування раціональності, які допомагають в досягненні цілей та вирішенні завдань


 

Перейти за покликанням ">

Доступ до ресурсів для навчання, практичних керівництв з вправ, та спілкування з однодумцями та практиками 

 

Детальна інформація на сайті: Перейти за покликанням

Найкращий студент чи студентка курсу можуть отримати рекомендацію до вступу в аспірантуру (за окремою співбесідою) і працювати над обраною темою та захистити дисертацію під моїм керівництвом.